اغلب ویزای شینگن سوئد به دلیل عدم اثبات هدف از سفر به کشور سوئد مورد ریجکت یا رد سفارت سوئد در تهران واقع می شود. اگر متقاضی در اثبات دارایی های خود جهت بازگشت از کشور مقصد موفق نباشد، ویزای شینگن سوئد مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.
اگر فکر می کنید تصمیمی که به شما داده شده صحیح نیست، می توانید آن را تجدید نظر کنید. درخواست تجدیدنظر جهت ویزای شینگن سوئد باید به صورت کتبی نگارش شده و توسط شما امضا گردد و باید حداکثر ظرف سه هفته از تاریخ دریافت تصمیم، به سفارت ارائه شود.

نحوه تجدیدنظر نسبت به عدم پذیرش ویزای شینگن سوئد

برای تجدیدنظر در مورد تصمیم اتخاذ شده درباره پرونده ویزای شینگن سوئد، باید نامه ای به زبان سوئدی یا انگلیسی بنویسید(اگر به فارسی باشد باید به سوئدی یا انگلیسی ترجمه شود). باید درخواست تجدیدنظر را امضا کنید.
در این نامه تجدیدنظر باید بیان شود:
چگونه می خواهید تصمیم عدم پذیرش ویزا را تغییر دهید. نام، تاریخ تولد، آدرس پستی، آدرس ایمیل و شماره تلفن. هر شرایطی یا شواهد و مدارکی که قبلا ارسال نکرده اید را بایستی در این بخش به آن پیوست کنید.
درخواست تجدیدنظر شما باید از طریق پست یا ایمیل به سفارت سوئد در تهران ارسال شود.
لطفا درخواست تجدید نظر خود را چندین بار یا به روش های مختلف ارسال نکنید.
اگر شخص دیگری غیر از شما، درخواست تجدیدنظر را از طرف شما امضا کند، آن شخص باید مجاز به نمایندگی از طرف شما(دارای وکالت نامه) باشد. سند وکالت باید توسط شما امضا شده و به همراه اصل درخواست تجدید نظر شما ارسال شود.
پس از ارسال درخواست تجدید نظر جهت ریجکت ویزای شینگن سوئد
پس از دریافت درخواست تجدید نظر، سفارتخانه است که در ابتدا تصمیم می گیرد که آیا تصمیم را بررسی کند یا خیر. سفارت تأیید می کند که این تجدید نظر به موقع رسیده است و پرونده را دوباره بررسی می کند. اگر بیش از 3 هفته بگذرد، تجدید نظر رد خواهد شد. در این صورت باید برای ویزای شینگن سوئد درخواست جدیدی ارائه دهید.

ریجکت ویزای شینگن سوئد و نگارش نامه تجدیدنظر | لی لی رز تراول

اگر سفارت تصمیم خود را مبنی بر پذیرش دوباره ویزای شینگن سوئد تغییر دهد

اگر سفارت تشخیص دهد که تصمیم ممکن است تغییر کند، با شما تماس می گیرد. در صورت ورود اطلاعات جدید یا تصمیم گیری اشتباه سفارت می تواند تصمیم را تغییر دهد. در آن صورت به شما اطلاع داده می شود و ویزای ورود در گذرنامه شما مهر می شود.
اگر تجدید نظر به موقع رسید و سفارت هیچ دلیلی برای تغییر تصمیم ندید، پرونده در اسرع وقت ارسال می شود. درخواست شما، تصمیم و سایر اسناد ارائه شده در این پرونده به دیوان عدالت اداری در گوتبورگ ارسال می شود. سپس دیوان عدالت اداری تصمیمی اتخاذ می کند و شما را از طریق آدرسی که در برنامه یا در استیناف مشخص کرده اید، آگاه می سازد.
بعد از اینکه پرونده به دادگاه تحویل داده شد، کلیه سؤالات مربوط به پرونده باید برای آنها مطرح شود.

بررسی پرونده تجدیدنظر ریجکت ویزای شینگن سوئد چقدر زمان می برد؟

پس از دریافت درخواست تجدید نظر، اگر سفارت بخواهد تصمیم خود را تغییر دهد، طی چند روز با شما تماس گرفته می شود.
اما اگر سفارت تصمیم بگیرد كه تصمیم خود را تغییر ندهد و آن را به دادگاه مهاجرت در سوئد منتقل كند، مدت انتظار بیشتر است.


سوالات متداول

نحوه تجدیدنظر نسبت به عدم پذیرش ویزای شینگن سوئد
برای تجدیدنظر در مورد تصمیم اتخاذ شده درباره پرونده ویزای شینگن سوئد، باید نامه ای به زبان سوئدی یا انگلیسی بنویسید(اگر به فارسی باشد باید به سوئدی یا انگلیسی ترجمه شود). باید درخواست تجدیدنظر را امضا کنید. در این نامه تجدیدنظر باید بیان شود: چگونه می خواهید تصمیم عدم پذیرش ویزا را تغییر دهید. نام، تاریخ تولد، آدرس پستی، آدرس ایمیل و شماره تلفن. هر شرایطی یا شواهد و مدارکی که قبلا ارسال نکرده اید را بایستی در این بخش به آن پیوست کنید. درخواست تجدیدنظر شما باید از طریق پست یا ایمیل به سفارت سوئد در تهران ارسال شود. لطفا درخواست تجدید نظر خود را چندین بار یا به روش های مختلف ارسال نکنید. اگر شخص دیگری غیر از شما، درخواست تجدیدنظر را از طرف شما امضا کند، آن شخص باید مجاز به نمایندگی از طرف شما(دارای وکالت نامه) باشد. سند وکالت باید توسط شما امضا شده و به همراه اصل درخواست تجدید نظر شما ارسال شود. پس از ارسال درخواست تجدید نظر جهت ریجکت ویزای شینگن سوئد پس از دریافت درخواست تجدید نظر، سفارتخانه است که در ابتدا تصمیم می گیرد که آیا تصمیم را بررسی کند یا خیر. سفارت تأیید می کند که این تجدید نظر به موقع رسیده است و پرونده را دوباره بررسی می کند. اگر بیش از 3 هفته بگذرد، تجدید نظر رد خواهد شد. در این صورت باید برای ویزای شینگن سوئد درخواست جدیدی ارائه دهید.
اگر سفارت تصمیم خود را مبنی بر پذیرش دوباره ویزای شینگن سوئد تغییر دهد
اگر سفارت تشخیص دهد که تصمیم ممکن است تغییر کند، با شما تماس می گیرد. در صورت ورود اطلاعات جدید یا تصمیم گیری اشتباه سفارت می تواند تصمیم را تغییر دهد. در آن صورت به شما اطلاع داده می شود و ویزای ورود در گذرنامه شما مهر می شود. اگر تجدید نظر به موقع رسید و سفارت هیچ دلیلی برای تغییر تصمیم ندید، پرونده در اسرع وقت ارسال می شود. درخواست شما، تصمیم و سایر اسناد ارائه شده در این پرونده به دیوان عدالت اداری در گوتبورگ ارسال می شود. سپس دیوان عدالت اداری تصمیمی اتخاذ می کند و شما را از طریق آدرسی که در برنامه یا در استیناف مشخص کرده اید، آگاه می سازد. بعد از اینکه پرونده به دادگاه تحویل داده شد، کلیه سؤالات مربوط به پرونده باید برای آنها مطرح شود.
بررسی پرونده تجدیدنظر ریجکت ویزای شینگن سوئد چقدر زمان می برد؟
پس از دریافت درخواست تجدید نظر، اگر سفارت بخواهد تصمیم خود را تغییر دهد، طی چند روز با شما تماس گرفته می شود. اما اگر سفارت تصمیم بگیرد كه تصمیم خود را تغییر ندهد و آن را به دادگاه مهاجرت در سوئد منتقل كند، مدت انتظار بیشتر است.