برای درخواست هر نوع ویزای شینگن سوئد باید شرایط اصلی را رعایت کنید. همچنین برای دریافت ویزای شینگن سوئد باید مدارک حمایتی را ارائه دهید.

شرایط اصلی سفارت برای پذیرش درخواست ویزای شینگن سوئد

کلیه متقاضیان ویزای شینگن سوئد باید بسته به وضعیت فردی، مدارک ابتدایی و حمایتی را ارسال کنند. اطمینان حاصل کنید که صفر تا صد مدارک را ارسال کنید.
الف) برای اینکه سفارت سوئد بتواند درخواست ویزای شینگن سوئد را دریافت و پردازش کند، سوئد باید مقصد اصلی سفر باشد.
سفر باید برنامه ریزی شده باشد در بهترین شرایط سه ماه قبل از تاریخ پرواز ارسال شود و مدارك ذیل پیوست گردد:
فرم درخواست ویزای شینگن سوئد چاپ و امضا شود. اگر متقاضی زیر 18 سال سن داشته باشد، درخواست باید توسط متولی امضا شود.
گذرنامه معتبر یا سند مسافرتی. گذرنامه شما باید پس از خروج برنامه ریزی شده از قلمرو کشورهای شینگن
حداقل سه ماه اعتبار داشته باشد و حاوی حداقل دو صفحه خالی باشد.
اسناد پشتیبان مورد نیاز جهت اخذ ویزای شینگن سوئد | لی لی رز تراول

یک عکس در قالب گذرنامه، مستقیم از جلو و در شش ماه اخیر گرفته شده باشد.
در صورتی که به صورت آنلاین درخواست نکرده اید، تأییدیه پرداخت هزینه برنامه را همراه داشته باشید.
همچنین داده های بیومتریک(اثر انگشت و عکس) توسط سفارت جمع آوری می شود.
اگر هنگام ورود به سفارت این الزامات برآورده نشود، درخواست شما پذیرفته و پردازش نمی شود. در این صورت
اسناد به شما بازگردانده می شود و هزینه درخواست برای شما بازپرداخت می شود.

برای اینکه به شما ویزای شینگن سوئد داده شود، باید مدارک حمایتی را ارائه دهید:

اولین قانون اساسی این است که اصل کلیه اسناد بایستی ارائه شوند. چند سند وجود دارد که شما فقط باید آنها را به صورت اصلی در سفارت نشان دهید و سپس یک نسخه از سند را ارسال کنید. شرط اصلی این است که سند باید به زبان سوئدی یا انگلیسی باشد یا به این زبانها ترجمه شود.
لطفا توجه داشته باشید اسنادی که ارائه می شوند تنها نقطه شروع ارزیابی برنامه هستند و به این معنی نیست که ویزای شینگن سوئد صرفا به دلیل کامل بودن درخواست صادر خواهد شد.
ب) هدف سفر مورد نظر به کشور سوئد
اسناد برای اثبات هدف از سفر مورد نظر می تواند شامل موارد زیر باشد.
بازدید از بستگان و دوستان
سفر تجاری
مأموریت رسمی
رویدادهای فرهنگی و ورزشی
بازدیدی- توریستی

اسناد پشتیبان مورد نیاز جهت اخذ ویزای شینگن سوئد | لی لی رز تراول

ج) اثبات اسکان و دارایی کافی هم برای مدت اقامت در نظر گرفته شده و هم برای بازگشت به کشور مبدا
رزرو هتل
تأییدیه اسکان و یا پوشش هزینه ها توسط شخص دعوت کننده / فرستنده یا شخص خصوصی
صورت حساب از یک بانکی در ایران برای سه ماه گذشته
اثبات دیگر دارایی مالی موجود در طول بازدید(کارت اعتباری بین المللی، چک مسافرتی و غیره
د) اثبات داشتن بیمه مسافرتی پزشکی
بیشتر متقاضیان ویزا ملزم به داشتن بیمه سفر پزشکی هستند. این شرکت باید هزینه‌هایی را که در رابطه با کمک های پزشکی فوری، معالجه فوری در بیمارستان یا حمل و نقل به کشور مبداء به دلایل پزشکی یا در صورت مرگ متحمل شده باشد، ساپورت کند.
ه) اطلاعاتی که قصد شما برای ترك قلمرو كشورهای عضو را قبل از اتمام ویزای شینگن سوئد درخواستی فراهم می كند.
رزرو سفر: بلیط پرواز یا رزرو پرواز.
شواهد ثبات اقتصادی و اجتماعی (امکان سنجی هدف از متقاضی برای ترک کشورهای عضو قبل از انقضای ویزای شینگن سوئد درخواستی)


سوالات متداول

شرایط اصلی سفارت برای پذیرش درخواست ویزای شینگن سوئد
کلیه متقاضیان ویزای شینگن سوئد باید بسته به وضعیت فردی، مدارک ابتدایی و حمایتی را ارسال کنند. اطمینان حاصل کنید که صفر تا صد مدارک را ارسال کنید. الف) برای اینکه سفارت سوئد بتواند درخواست ویزای شینگن سوئد را دریافت و پردازش کند، سوئد باید مقصد اصلی سفر باشد. سفر باید برنامه ریزی شده باشد در بهترین شرایط سه ماه قبل از تاریخ پرواز ارسال شود و مدارك ذیل پیوست گردد: فرم درخواست ویزای شینگن سوئد چاپ و امضا شود. اگر متقاضی زیر 18 سال سن داشته باشد، درخواست باید توسط متولی امضا شود. گذرنامه معتبر یا سند مسافرتی. گذرنامه شما باید پس از خروج برنامه ریزی شده از قلمرو کشورهای شینگن حداقل سه ماه اعتبار داشته باشد و حاوی حداقل دو صفحه خالی باشد. یک عکس در قالب گذرنامه، مستقیم از جلو و در شش ماه اخیر گرفته شده باشد. در صورتی که به صورت آنلاین درخواست نکرده اید، تأییدیه پرداخت هزینه برنامه را همراه داشته باشید. همچنین داده های بیومتریک(اثر انگشت و عکس) توسط سفارت جمع آوری می شود. اگر هنگام ورود به سفارت این الزامات برآورده نشود، درخواست شما پذیرفته و پردازش نمی شود. در این صورت اسناد به شما بازگردانده می شود و هزینه درخواست برای شما بازپرداخت می شود.
برای اینکه به شما ویزای شینگن سوئد داده شود، باید مدارک حمایتی را ارائه دهید
اولین قانون اساسی این است که اصل کلیه اسناد بایستی ارائه شوند. چند سند وجود دارد که شما فقط باید آنها را به صورت اصلی در سفارت نشان دهید و سپس یک نسخه از سند را ارسال کنید. شرط اصلی این است که سند باید به زبان سوئدی یا انگلیسی باشد یا به این زبانها ترجمه شود. لطفا توجه داشته باشید اسنادی که ارائه می شوند تنها نقطه شروع ارزیابی برنامه هستند و به این معنی نیست که ویزای شینگن سوئد صرفا به دلیل کامل بودن درخواست صادر خواهد شد.