اسناد عمومی ارائه شده توسط کلیه متقاضیان جهت اخذ ویزای شینگن سوئد از قرار زیر است:

صورتهای بانکی برای سه ماه گذشته و اثبات تملک دارایی در ایران جهت اخذ ویزای شینگن سوئد
شناسنامه(سند هویت با سابقه خانوادگی از اداره ثبت احوال) جهت اخذ ویزای شینگن سوئد
مقامات: گواهی تصدی گری و آخرین حقوق دریافتی؛
کارمندان: گواهی اشتغال یا قرارداد استخدامی اخیر + لیست های پرداختی برای سه ماه گذشته، گواهی وابستگی به سازمان تأمین اجتماعی، سازمان خدمات درمانی، یا نامه کارفرما توضیح می دهد که چرا این گواهی وجود ندارد
بازرگانان: اثبات ورود به ثبت نام در تجارت(به عنوان مثال مجوز تجارت یا اظهارنامه از سازمان تجارت رسمی) و اثبات عضویت در سازمان تأمین اجتماعی، سازمان خدمات درمانی یا معادل آن در صورت وجود؛
مدیران یا سهامداران شرکت های ایرانی: نامه معرفی توسط نماینده قانونی شرکت. اثبات وجود این شرکت در ایران(به عنوان مثال اطلاعیه منتشر شده در روزنامه رسمی)؛ اثبات انتصاب اگر در روزنامه رسمی ذکر نشده باشد.
هنرمندان: اثبات عضویت در یکی از انجمن های رسمی حرفه ای(به عنوان مثال خانه سینما، خانه عکاسی و غیره) و یا اثبات مشارکت قبلی در فعالیت هنری حرفه ای(نمایشگاه ها، جشنواره ها و غیره) و گواهی وابستگی به سازمان تأمین اجتماعی، سازمان خدمات درمانی یا معادل آن در صورت لزوم.


اسناد پشتیبان مورد نیاز جهت اخذ ویزای شینگن سوئد (قسمت دوم) | لی لی رز تراول

مستمری بگیران: اثبات دریافت مستمری بازنشستگی جهت اخذ ویزای شینگن سوئد
دانش آموزان یا خردسالان: شواهدی از وضعیت اجتماعی یا شغلی والدین و در صورت لزوم گواهی حضور در مدرسه یا کارت دانشجویی.
افراد غیر شاغل: اثبات وضعیت اقتصادی و اجتماعی مناسب(به عنوان مثال: گواهی ازدواج، کتاب سوابق خانوادگی، اسناد تأیید مالکیت یک ملک).

اتباع غیرایرانی مقیم ایران جهت درخواست ویزای شینگن سوئد:

به عنوان یک شهروند غیر ایرانی ساکن در ایران شما باید مدارک اساسی و پشتیبان ذکر شده در بالا را ارسال کنید. شما همچنین باید اجازه اقامت ایران را نشان دهید که حداقل برای مدت سه ماه پس از انقضای ویزای شینگن سوئد درخواستی معتبر باشد.

افراد زیر سن قانونی جهت درخواست ویزای شینگن سوئد:

رضایت والدین یا سرپرست قانونی فقط در صورتی لازم است که فرد صغیر به تنهایی با یکی از والدین سفر کند.
اسنادی که توسط افراد گروه های خاص جهت درخواست ویزای شینگن سوئد بایستی ارسال شوند:
عضو دولت، پارلمان یا یک نهاد قانون اساسی: یادداشت کلامی، گواهی تصدی گری یا برخی از اسناد رسمی دیگر.
کارمندان سفارت، کنسولگری، دفتر نمایندگی آژانس سازمان ملل یا نهاد رسمی یک کشور عضو: گواهی تصدی از سفارت یا دفتر نمایندگی مربوطه.
اعضای حرفه ای(پزشکان، جراحان ، دندانپزشکان، داروسازان، وکلا، معماران و اعضای خانواده آنها) سازماندهی می شود.
قاضیان: گواهی تصدی قوه قضاییه؛
مقامات عالی رتبه: یادداشت کلامی یا گواهی تصدی گری از نهاد مربوطه جهت اخذ ویزای شینگن سوئد
مقامات دانشگاهی(دستیار، مدرس، مدرس ارشد، مدیر، معاون دانشکده، مدرس): گواهی تصدی از موسسه آموزش عالی؛
مأمورین ارتش ایران، پلیس ایران یا سایر ارگان های نظامی: یادداشت کلامی یا گواهی تصدی مقامات مربوطه.
روزنامه نگاران: شناسنامه خبرنگاران؛ گواهی اشتغال از انتشارات یا مجری.
ورزشکاران: گواهی سازمان رسمی ورزش ایران که تاریخ ثبت نام و نوع دسته(یعنی حرفه ای / آماتور) و یا مدارکی از شرکت در مسابقات رسمی ملی یا بین المللی را مشخص می کند.


سوالات متداول

اسناد عمومی ارائه شده توسط کلیه متقاضیان جهت اخذ ویزای شینگن سوئد چیست؟
صورتهای بانکی برای سه ماه گذشته و اثبات تملک دارایی در ایران جهت اخذ ویزای شینگن سوئد شناسنامه(سند هویت با سابقه خانوادگی از اداره ثبت احوال) جهت اخذ ویزای شینگن سوئد مقامات: گواهی تصدی گری و آخرین حقوق دریافتی؛ کارمندان: گواهی اشتغال یا قرارداد استخدامی اخیر + لیست های پرداختی برای سه ماه گذشته، گواهی وابستگی به سازمان تأمین اجتماعی، سازمان خدمات درمانی، یا نامه کارفرما توضیح می دهد که چرا این گواهی وجود ندارد بازرگانان: اثبات ورود به ثبت نام در تجارت(به عنوان مثال مجوز تجارت یا اظهارنامه از سازمان تجارت رسمی) و اثبات عضویت در سازمان تأمین اجتماعی، سازمان خدمات درمانی یا معادل آن در صورت وجود؛ مدیران یا سهامداران شرکت های ایرانی: نامه معرفی توسط نماینده قانونی شرکت. اثبات وجود این شرکت در ایران(به عنوان مثال اطلاعیه منتشر شده در روزنامه رسمی)؛ اثبات انتصاب اگر در روزنامه رسمی ذکر نشده باشد.
چه مدارکی برای اتباع غیرایرانی مقیم ایران جهت درخواست ویزای شینگن سوئدلازم است؟
به عنوان یک شهروند غیر ایرانی ساکن در ایران شما باید مدارک اساسی و پشتیبان ذکر شده در بالا را ارسال کنید. شما همچنین باید اجازه اقامت ایران را نشان دهید که حداقل برای مدت سه ماه پس از انقضای ویزای شینگن سوئد درخواستی معتبر باشد.