مهم ترین دلایل ریجکت ویزای شینگن مجارستان و روش های رفع آن

مهم ترین دلایل ریجکت ویزای شینگن مجارستان و روش های رفع آن

در صورت وجود شرایط زیر امکان ریجکت یا رفیوز درخواست ویزای شینگن مجارستان وجود دارد:

 چنانچه اگر متقاضی درخواست ویزای شینگن مجارستان:

1.سند مسافرتی یا گذرنامه تقلبی یا جعلی ارائه دهد.
2.هدف از سفر خود به مجارستان و شرایط اقامت مورد نظر در آنجا را نتواند اثبات کند.
3.نتواند دارایی مالی کافی جهت سفر به مجارستان و محل اقامت در آنجا و همچنین بازگشت به کشور مبدا یا محل سکونت خود را اثبات کند(اثبات اسناد تامین مالی). 
4.سابقه اقامت بیش از حد مجاز در مدت 90 روز در قلمرو کشورهای عضو شینگن داشته باشد.

5.شخصی است که نامش در لیست سیستم هشدارهای امنیتی حاصل از سیستم اطلاعاتی شینگن (SIS) ثبت شده است.
6.به عنوان تهدیدی برای سیاست های عمومی، امنیت داخلی یا بهداشت عمومی، روابط بین الملل در مجارستان یا هر یك از كشورهای عضو شینگن تلقی می شود، به ویژه در مواردی كه در گذشته در سیستم اطلاعاتی كشورهای عضو شینگن، هشدار امنیتی این فرد صادر شده باشد. 
7.در صورت عدم وجود بیمه درمانی مسافرتی كافی و معتبر جهت درخواست ویزای شینگن مجارستان.
8.شک و تردید در بین افسران صادر کننده ویزا مبنی بر فاقد اعتبار محتوای اسناد پشتیبان(در چنین وضعیتی متقاضی باید با ارائه مدارک مکمل این اطمینان را به وجود آورد). 
9.عدم تناسب اظهارات گفته شده توسط متقاضی و اسناد پشتیبان موجود 
دلایل ریجکت یا رفیوز ویزای شینگن مجارستان توسط کنسول این کشور از طریق نامه رفیوزال اطلاع داده می شود. دلایل ریجکت و نامه رفیوزال فقط به شخص متقاضی توسط کنسولگری اعاده می گردد. لازم به ذکر است در صورت ریجکت ویزای درخواستی، کنسولگری هزینه ویزا را عودت نخواهد داد.

روال تجدید نظر جهت ریجکت ویزای شینگن مجارستان

در صورت مخالفت با رای صادر شده برای ویزای درخواستی و ابطال این رای، متقاضیان ویزا حق تجدید نظر دارند. درخواست تجدید نظر می تواند شخصا توسط متقاضی یا وکیل وی به کنسولگری مجارستان(که درخواست ویزا رد شده است) ارسال شود. بعد از دریافت فرم ریجکت ویزای شینگن مجارستان، 8 روز مهلت برای ارسال درخواست تجدید نظر مبنی بر ابطال رای صادر شده وجود دارد.

ریاست کنسولی وزارت امور خارجه مجارستان در مورد تصمیم برای ابطال رای صادر شده بایستی ظرف 5 روز تصمیم بگیرد و نتیجه را به متقاضی اعلام نماید. 
درخواست تجدید نظر جهت ریجکت ویزای شینگن مجارستان باید به صورت کتبی ارائه شود و باید توسط متقاضی یا شخصی که وکالت نامه دارد، امضا گردد.
هزینه خدمات تجدید نظر 30 یورو است که باید هنگام ارائه درخواست تجدید نظر پرداخت شود. هزینه دادرسی تجدید نظر در صورت هر تصمیمی چه منفی چه مثبت نمی تواند بازپرداخت شود. امکان کاهش هزینه وجود ندارد و باید توسط متقاضی پرداخت شود.
درخواست تجدید نظر باید به زبان مجارستانی یا به هر زبان رسمی دیگر اتحادیه اروپا نگارش و ارسال شود. در صورت تفاوت زبان متقاضی با زبان های مد نظر، بایستی نامه درخواست تجدید نظر ترجمه رسمی شود. 
متقاضی یا شخص دارای وکالت می تواند در طی ارسال نامه تجدید نظر مدارک حمایتی دیگری را ارائه دهد و حتی می تواند برای مصاحبه ویزا شخصا به کنسولگری احضار شود. رأی تجدید نظر ممکن است در معرض تجدید نظر قضایی صورت گیرد.
در صورت ریجکت ویزای شینگن مجارستان، در هر زمانی می توان درخواست جدیدی به سفارت مجارستان ارسال کرد و البته باید هزینه ویزا مجددا پرداخت شود.

تماس با ما در واتس اپ

سوالات متداول

روال تجدید نظر جهت رفع ریجکت ویزای شینگن مجارستان چیست؟
در صورت مخالفت با رای صادر شده برای ویزای درخواستی و ابطال این رای، متقاضیان ویزا حق تجدید نظر دارند. درخواست تجدید نظر می تواند شخصا توسط متقاضی یا وکیل وی به کنسولگری مجارستان(که درخواست ویزا رد شده است) ارسال شود. بعد از دریافت فرم ریجکت ویزای شینگن مجارستان، 8 روز مهلت برای ارسال درخواست تجدید نظر مبنی بر ابطال رای صادر شده وجود دارد.
چنانچه اگر متقاضی درخواست ویزای شینگن مجارستان
1.سند مسافرتی یا گذرنامه تقلبی یا جعلی ارائه دهد. 2.هدف از سفر خود به مجارستان و شرایط اقامت مورد نظر در آنجا را نتواند اثبات کند. 3.نتواند دارایی مالی کافی جهت سفر به مجارستان و محل اقامت در آنجا و همچنین بازگشت به کشور مبدا یا محل سکونت خود را اثبات کند(اثبات اسناد تامین مالی). 4.سابقه اقامت بیش از حد مجاز در مدت 90 روز در قلمرو کشورهای عضو شینگن داشته باشد.
هزینه خدمات تجدید نظر رفع ریجکت ویزای مجارستان چقدر است؟
هزینه خدمات تجدید نظر 30 یورو است که باید هنگام ارائه درخواست تجدید نظر پرداخت شود. هزینه دادرسی تجدید نظر در صورت هر تصمیمی چه منفی چه مثبت نمی تواند بازپرداخت شود. امکان کاهش هزینه وجود ندارد و باید توسط متقاضی پرداخت شود. درخواست تجدید نظر باید به زبان مجارستانی یا به هر زبان رسمی دیگر اتحادیه اروپا نگارش و ارسال شود. در صورت تفاوت زبان متقاضی با زبان های مد نظر، بایستی نامه درخواست تجدید نظر ترجمه رسمی شود. متقاضی یا شخص دارای وکالت می تواند در طی ارسال نامه تجدید نظر مدارک حمایتی دیگری را ارائه دهد و حتی می تواند برای مصاحبه ویزا شخصا به کنسولگری احضار شود. رأی تجدید نظر ممکن است در معرض تجدید نظر قضایی صورت گیرد. در صورت ریجکت ویزای شینگن مجارستان، در هر زمانی می توان درخواست جدیدی به سفارت مجارستان ارسال کرد و البته باید هزینه ویزا مجددا پرداخت شود.

دیدگاه ها