عمده ترین دلایل ریجکتی ویزای شینگن اسپانیا و روش های رفع آن

عمده ترین دلایل ریجکتی ویزای شینگن اسپانیا و روش های رفع آن

ویزای شینگن اسپانیا در بین گردشگرانی که قصد سفر به اروپا را دارند، تقاضای زیادی دارد چرا که کشور اسپانیا دارای آب و هوای زیبا و آفتابی در مقایسه با سایر مناطق اروپایی است. طبق آمار از سال 2016 بیش از 5/1 میلیون درخواست ویزای شینگن دریافت شده است و از این تعداد، ویزای شینگن اسپانیا با میزان 6/8 درصدی ریجکتی ویزا در رتبه دوم بالاترین میزان ویزاهای شینگن دریافتی قرار گرفته است. 

دلایل عمده ریجکتی یا رفیوزی ویزای شینگن اسپانیا بدین شرح است:

توجیهاتی مربوط به هدف از سفر و شرایط اقامتی ارائه نشده است. 
اطلاعات ارائه شده در رابطه با توجیهات مربوط به هدف از سفر و شرایط اقامتی در نظر گرفته شده، قابل اطمینان نیست. 
به هنگام روبه رو شدن با این دلایل ریجکتی یا رفیوزی ویزای شینگن اسپانیا جهت تجدید نظر نیاز به تهیه ی چه اسنادی است؟ آیا نیاز به ترجمه ی نامه ارسالی به زبان اسپانیایی برای کنسولگری اسپانیا هست؟  
دلیل«توجیهی برای هدف از سفر و شرایط اقامت در نظر گرفته نشده» ریجکت ویزای شینگن اسپانیا معمولا بدین معنی است که متقاضی در مورد اثبات«قضیه ی بازدید از کشور اسپانیا» موفق نبوده است.مقاله تمامی آنچه که در مورد ویزا باید بدانید را نیز مطالعه فرمایید.


جهت اثبات این دلیل ریجکت ویزای شینگن اسپانیا می توانید سوال های زیر را مطرح کرده و به آنها پاسخ کامل و صریح دهید: 
برنامه شما از سفر به اسپانیا چیست؟ آیا هدف از سفر شما شرکت در فعالیت یا رویداد خاصی است؟
اگر شما اسپانسر یا دعوتنامه ای دارید، هدف آنها از انجام این کار و فرستادن دعوتنامه چیست؟
اگر شما اسپانسر یا دعوتنامه ای دارید، آیا آنها بغیر از شما از افراد دیگری نیز حمایت و دعوت می کنند؟ 
چرا در بین این همه کشور، اسپانیا را انتخاب کرده اید؟
چرا این زمان را برای سفر از اسپانیا انتخاب نموده اید؟

آیا شرایط خاص دیگری نیز مهیاست که توجیه مناسبی از هدف از سفر شما به اسپانیا باشد؟

این سؤالات باید به شکلی پاسخ داده شود که با توجه به سایر مواردی که در مورد متقاضی شناخته شده یا به طور ضمنی نتیجه گرفته می شود، معقول باشد.مقاله ویزاهای شینگن به چه انواعی تقسیم بندی می شوند؟ را نیز مطالعه فرمایید.
دلیل دوم ریجکت ویزای شینگن اسپانیا مبنی بر«اطلاعات ارائه شده در رابطه با توجیه هدف از سفر و شرایط اقامت قابل اطمینان نیستند» بدین معنی است که کیفیت شواهد و اسناد ارائه شده ی شما زیر استاندارد آنها بوده است.


شاید صورت های بانکی شما در لیست مصوب بانک ها نبوده است!

معاملات عجیبی در چند روز اخیر انجام داده اید!

نامه حمایت مالی شما حاوی تمامی اطلاعات مورد نیاز نبوده است!
کارگزاران سفارت زمانی که با این دلایل رو به رو می شوند، وارد جزئیات نمی گردند و این مورد به عهده ی شما است که شواهد خود را ارتقا دهید. 
با این دلایل ریجکتی ویزای شینگن اسپانیا، سوال شما این خواهد بود که درخواست تجدید نظر کنید یا خیر؟ مقاله جامع ترین اطلاعات در زمینه ی انواع و میزان اعتبار ویزای اتحادیه ی شینگن را نیز مطالعه فرمایید.
اگر شواهد زیادی دارید که می توانید درخواست خود را که در ابتدا ارسال نکرده اید، اثبات کند؛ پس بهتر است درخواست جدیدی تهیه کنید و مدتی را صرف پرداختن به تمام نکات مربوطه در بالا کنید. از طرف دیگر، اگر فکر می کنید تصمیم گیرنده نتوانسته شواهدی را که ارائه کرده اید در نظر بگیرد، تجدید نظر گزینه خوبی است.مقاله نکات کلیدی در مورد اعتبار ویزای شینگن را نیز مطالعه فرمایید.


مسئله ی مهم دیگر در رفع ریجکتی ویزای شینگن اسپانیا ممکن است این باشد که شما زبان مادری خود را مشخص نکرده اید یا اینکه کنسولگری اسپانیا در کجا مستقر است، که این موارد سبب می شود ترجمه شما قابل قبول نباشد. به طور کلی، اگر شما در حال تهیه درخواست تجدید نظر هستید، باید با دقت ترجمه را انجام دهید.مقاله 60 مورد از تاپ ترین سوالات مطرح شده در طی مصاحبه ویزای شینگن را نیز مطالعه فرمایید.

تماس با ما در واتس اپ

سوالات متداول

دلایل عمده ریجکتی یا رفیوزی ویزای شینگن اسپانیا چیست؟
توجیهاتی مربوط به هدف از سفر و شرایط اقامتی ارائه نشده است. اطلاعات ارائه شده در رابطه با توجیهات مربوط به هدف از سفر و شرایط اقامتی در نظر گرفته شده، قابل اطمینان نیست. به هنگام روبه رو شدن با این دلایل ریجکتی یا رفیوزی ویزای شینگن اسپانیا جهت تجدید نظر نیاز به تهیه ی چه اسنادی است؟ آیا نیاز به ترجمه ی نامه ارسالی به زبان اسپانیایی برای کنسولگری اسپانیا هست؟ دلیل«توجیهی برای هدف از سفر و شرایط اقامت در نظر گرفته نشده» ریجکت ویزای شینگن اسپانیا معمولا بدین معنی است که متقاضی در مورد اثبات«قضیه ی بازدید از کشور اسپانیا» موفق نبوده است.
- آیا شرایط خاص دیگری نیز مهیاست که توجیه مناسبی از هدف از سفر شما به اسپانیا باشد؟
این سؤالات باید به شکلی پاسخ داده شود که با توجه به سایر مواردی که در مورد متقاضی شناخته شده یا به طور ضمنی نتیجه گرفته می شود، معقول باشد. دلیل دوم ریجکت ویزای شینگن اسپانیا مبنی بر«اطلاعات ارائه شده در رابطه با توجیه هدف از سفر و شرایط اقامت قابل اطمینان نیستند» بدین معنی است که کیفیت شواهد و اسناد ارائه شده ی شما زیر استاندارد آنها بوده است.

دیدگاه ها