شما بایستی جهت درخواست ویزای تحصیلی فنلاند اسناد اثبات کننده قصد برگشت خود در پایان مدت اقامت خود در فنلاند را ارائه دهید.
توجه داشته باشید که صورت های بانکی والدین متقاضی یا ارائه یک حساب مشترک بانکی برای ویزای تحصیلی فنلاند یا اجازه اقامت دانشجویی پذیرفته نمی شود.

مراحل بعدی برای درخواست اجازه اقامت دانشجویی یا ویزای تحصیلی فنلاند از قرار زیر است:

برای ویزای تحصیلی فنلاند یا اجازه اقامت دانشجویی باید در سفارت فنلاند یا کنسولگری حضور یابید. پس از دریافت نامه رسمی پذیرش برای دوره تحصیلی مورد نظر خود، می توانید صلاحیت خود را برای اخذ ویزای تحصیلی فنلاند یا اجازه اقامت بررسی کنید و سپس مراحل زیر را انجام دهید.
به یاد داشته باشید که قبل از ورود به فنلاند مجبور به اخذ ویزای تحصیلی فنلاند و یا درخواست اجازه اقامت دانشجویی هستید.

آیا با فرایند درخواست ویزای تحصیلی فنلاند و اجازه اقامت دانشجویی این کشورآشنایی دارید؟(قسمت دوم) | لی لی رز تراول

مرحله 1: فرم درخواست اجازه اقامت دانشجویی و ویزای تحصیلی فنلاند را دریافت کنید

اولین قدم شما اخذ فرم درخواست اجازه اقامت است. می توانید از طریق اینترنت به فرم دسترسی پیدا کرده و آن را بارگیری کنید.

مرحله 2: فرم درخواست اجازه اقامت دانشجویی و ویزای تحصیلی فنلاند را پر کنید

جزئیات مورد نیاز در فرم درخواست اجازه اقامت را با دقت پر کنید. شما می توانید آن را برای ارسال الکترونیکی پر کنید یا پس از پر کردن، آن را چاپ کرده و سپس بصورت حضوری در سفارت یا کنسولگری فنلاند در کشور خود تحویل دهید.

مرحله 3: مدارک مورد نیاز برای درخواست اجازه اقامت دانشجویی و ویزای تحصیلی فنلاند را جمع آوری کنید

برای ارسال درخواست اجازه اقامت دانشجویی در سفارت فنلاند یا کنسولگری، باید چک لیستی از اسنادی را که باید ارسال کنید همراه با فرم درخواست خود تهیه کنید. تمام اسناد را جمع آوری کرده و آنها را برای ارسال آماده کنید.

مرحله 4: برای درخواست اجازه اقامت خود و ویزای تحصیلی فنلاند عکس تهیه کنید

عکس رنگی اخیر خود را برای درخواست اجازه اقامت دانشجویی تهیه کنید. اطمینان حاصل کنید که عکس شما با تمام مشخصات مورد نیاز برای عکس های پیوست فرم اجازه اقامت مطابقت دارد. در هر صورت، عکس شما بایستی متعلق به 6 ماه گذشته باشد.

آیا با فرایند درخواست ویزای تحصیلی فنلاند و اجازه اقامت دانشجویی این کشورآشنایی دارید؟(قسمت دوم) | لی لی رز تراول

مرحله 5: هزینه درخواست اجازه اقامت دانشجویی را پرداخت کنید

هزینه های مورد نیاز برای پردازش درخواست اجازه اقامت خود را بررسی کنید. هزینه را برای ارسال با فرم درخواست ویزا آماده کنید. بهتر است بدانید که هزینه ارسال الکترونیکی کمتر از هزینه مورد نیاز برای ارسال مستقیم در سفارت یا کنسولگری فنلاند است.
مرحله 6: فرم درخواست اجازه اقامت دانشجویی خود را ارسال کنید
فرم درخواست اجازه اقامت دانشجویی تکمیل شده خود و کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز، از جمله عکس های مورد نیاز، را به سفارت فنلاند یا کنسولگری نزدیکترین محل زندگی خود تحویل دهید. شما باید در ساعات اداری برنامه را ارسال کنید. شما باید درخواست را بصورت حضوری ارسال کنید.
لطفا توجه داشته باشید که حتی اگر درخواست خود را به صورت الکترونیکی ارسال کرده باشید، برای تأیید هویت خود و ارائه نسخه های اصلی اسناد مورد نیاز برای پردازش، مجبور به مراجعه حضوری به سفارت فنلاند یا کنسولگری نزدیکترین محل زندگی خود هستند.


سوالات متداول

درخواست اجازه اقامت دانشجویی یا ویزای تحصیلی فنلاند چگونه است؟
برای ویزای تحصیلی فنلاند یا اجازه اقامت دانشجویی باید در سفارت فنلاند یا کنسولگری حضور یابید. پس از دریافت نامه رسمی پذیرش برای دوره تحصیلی مورد نظر خود، می توانید صلاحیت خود را برای اخذ ویزای تحصیلی فنلاند یا اجازه اقامت بررسی کنید و سپس مراحل زیر را انجام دهید. به یاد داشته باشید که قبل از ورود به فنلاند مجبور به اخذ ویزای تحصیلی فنلاند و یا درخواست اجازه اقامت دانشجویی هستید.