جهت اخذ اجازه موقت موقت پس از ورود با ویزای تحصیلی دانمارک بایستی با اداره امور ایالتی منطقه ای(Statsforvaltningen) ظرف سه ماه پس از ورود به دانمارک تماس بگیرید. برای صدور اجازه اقامت باید موارد زیر را ارائه دهید:
گذرنامه
دو قطعه عکس مشابه عکس گذرنامه
نامه پذیرش از دانشگاه.
تمام شهروندان غیر اتحادیه اروپا در سن بالای 18 سال باید هنگام ارسال درخواست ویزای تحصیلی دانمارک خود برای اجازه اقامت دانمارک، عکس، اثر انگشت و امضا خود را به صورت دیجیتالی ثبت کنند.
درخواست اجازه کار در دانمارک پس از اخذ ویزای تحصیلی دانمارک
به عنوان یک دانشجوی بین المللی، تحت شرایط قانونی زیر مجاز به کار در دانمارک هستید:
دانشجویان غیر اتحادیه اروپا مجاز به کار در دانمارک بصورت 20 ساعت در هفته از ماه سپتامبر تا مه و 37 ساعت در هفته از ژوئن تا آگوست هستند.

کامل ترین راهنمای اخذ ویزای تحصیلی دانمارک(قسمت دوم) | لی لی رز تراول

شهروندان اتحادیه اروپا و EEA یا شهروندان سوئیس می توانند بدون محدودیت تعداد ساعات کاری در کشور دانمارك كار كنند.
اجازه این میزان کار به طور خودکار با اجازه اقامت اعطا می شود.
شرایطی مورد نیاز هنگام مصاحبه جهت اخذ  اجازه اقامت به همراه ویزای تحصیلی دانمارک
در یک برنامه آموزش عالی پذیرفته شوید که توسط یک مقام دولتی تصویب شده یا توسط یک موسسه آموزشی معتبر عمومی ارائه می شود.
اسناد مالی مربوط به شما (یا یک حامی) که می تواند از هزینه های مالی شما برای مدت اقامت در دانمارک پشتیبانی کنند.
اجازه اقامت برای مدت زمان برنامه اعطا می شود، بنابراین آخرین مدرک تحصیلی خود را ارائه دهید.
آشنایی با اطلاعات اخذ ویزای تحصیلی دانمارک برای دانشجویان ایرانی پذیرفته شده در دانشگاه دانمارک
اجازه اقامت: اگر دانشجوی ایرانی هستید، برای تحصیل در دانمارک به اجازه اقامت نیاز دارید. این ویزای تحصیلی دانمارک به طور خاص برای دانشجویانی مانند شما که آماده شروع تحصیل در کشور دانمارک هستند، ساخته شده است.
 کامل ترین راهنمای اخذ ویزای تحصیلی دانمارک(قسمت دوم) | لی لی رز تراول

برای گرفتن ویزای تحصیلی دانمارک چقدر زمان لازم است؟

حتما وقت اضافی را برای درخواست ویزای خود اختصاص دهید. بلافاصله پس از پذیرش و ثبت نام در دانشگاه مورد نظر خود، می توانید درخواست خود را برای اجازه اقامت دانمارک شروع کنید. شما باید حداقل 2 ماه قبل از شروع برنامه دانشگاه خود اقدام کنید.
پس از اعمال درخواست، می توانید انتظار داشته باشید که حدود 60 روز برای تصمیم گیری زمان لازم باشد.
اقدامات اصلی برای اخذ ویزای تحصیلی دانمارک مخصوص دانشجویان ایرانی
دانشجویان ایرانی برای دریافت ویزای تحصیلی دانمارک بایستی تمامی کارهای زیر را در کشور محل سکونت خود انجام دهند:  
به صورت آنلاین درخواست کنید و در یک جلسه مقرر در سفارت دانمارک یا کنسولگری نزدیکترین محل زندگی خود شرکت کنید. شما و مؤسسه آموزشی خود مکلف هستید که بخشی از فرم مجوز اقامت را تکمیل کنید.
دانشجویان ایرانی شاید در طی مراحل درخواست ویزا مجبور به ارائه بیومتریک باشند. بیومتریک شما اساسا اطلاعات شناسایی اضافی است(مانند اثر انگشت و عکس ها) که کشورها برای اهداف امنیتی از آن استفاده می کنند.
در طی درخواست ویزای تحصیلی دانمارک باید در مصاحبه ویزا شرکت کنید.
اجازه اقامت دانمارک حداکثر تا مدت اتمام دوره معتبر است. برای اینکه بتوانید در کل برنامه تحصیلی خود در دانمارک اقامت داشته باشید، ممکن است لازم باشد هر سال ویزای خود را تمدید کنید. اگر می خواهید پس از اتمام مدرک خود در دانمارک بمانید، باید از طریق اداره مهاجرت برای ویزای دیگری یا تمدید ویزای قبلی خود اقدام کنید.


سوالات متداول

برای گرفتن ویزای تحصیلی دانمارک چقدر زمان لازم است؟
حتما وقت اضافی را برای درخواست ویزای خود اختصاص دهید. بلافاصله پس از پذیرش و ثبت نام در دانشگاه مورد نظر خود، می توانید درخواست خود را برای اجازه اقامت دانمارک شروع کنید. شما باید حداقل 2 ماه قبل از شروع برنامه دانشگاه خود اقدام کنید. پس از اعمال درخواست، می توانید انتظار داشته باشید که حدود 60 روز برای تصمیم گیری زمان لازم باشد. اقدامات اصلی برای اخذ ویزای تحصیلی دانمارک مخصوص دانشجویان ایرانی دانشجویان ایرانی برای دریافت ویزای تحصیلی دانمارک بایستی تمامی کارهای زیر را در کشور محل سکونت خود انجام دهند: به صورت آنلاین درخواست کنید و در یک جلسه مقرر در سفارت دانمارک یا کنسولگری نزدیکترین محل زندگی خود شرکت کنید. شما و مؤسسه آموزشی خود مکلف هستید که بخشی از فرم مجوز اقامت را تکمیل کنید. دانشجویان ایرانی شاید در طی مراحل درخواست ویزا مجبور به ارائه بیومتریک باشند. بیومتریک شما اساسا اطلاعات شناسایی اضافی است(مانند اثر انگشت و عکس ها) که کشورها برای اهداف امنیتی از آن استفاده می کنند.