اگر درخواست ویزای فرانسه با ریجکت یا دی نایل مواجه شود، چه کاری می توان انجام داد؟ آیا می توان از دلایل ریجکت ویزای فرانسه مطلع شد؟  
مطابق مقررات قانون فرانسه و اروپا، تصمیم گیری درباره ریجکت ویزای ورود به فرانسه توجیه پذیر است. اگر متقاضی قصد دارد به ریجکت ویزای فرانسه اعتراض كند، باید طی دو ماه درخواست تجدیدنظر اداری را به كیمسیون De Recours Contre les Décactions de Refus de visa (هیئت تجدید نظر جهت ریجکت ویزای فرانسه) ارائه كند. این درخواست باید به زبان فرانسوی نوشته شده و به امضا رسیده باشد و مدارک پشتیبان جهت اعتراض ضمیمه شده باشد.

عمده ترین دلیل ریجکت ویزای فرانسه چیست؟ نامه تجدید نظر به چه نحوی نوشته می شود؟

یکی از دلایل اصلی ریجکت ویزای فرانسه، عدم وجود مدارک و اسناد جهت اثبات منابع مالی کافی برای رفع هزینه های سفر در طی حضور در فرانسه است. ریجکت ویزای فرانسه می تواند به این دلیل صورت بگیرد که موجودی بانکی شما در هنگام ارائه اظهارنامه بانکی، موجودی لازم برای درخواست ویزای فرانسه را پوشش نمی دهد. جهت میزان گردش حساب بانکی برای درخواست ویزای فرانسه به پست های قبلی ما رجوع کنید. بار دیگر حواستان باشد اسناد لازم برای درخواست ویزای فرانسه جهت اثبات منابع مالی از قرار زیر است، اگر چنانچه پیوست هر کدام از اسناد زیر را فراموش کرده اید، می توانید با ارائه نامه تجدید نظر و ضمیمه کردن اسناد پشتیبان بار دیگر برای ویزای فرانسه درخواست بدهید.

اسناد اثبات منابع مالی بدین شرح است:  
1.گردش حساب بانکی شش ماه گذشته: اگر به همراه شخص دیگری برای سفر اقدام نموده اید و قرار بر این است هزینه های او را نیز شما تامین کنید، باید موجودی حسابتان به مقدار کافی باشد.
2.فیش های حقوقی برای سه ماه اخیر(در صورت کارمند دولت بودن و یا شاغل بودن در شرکت های خصوصی) 
3.نامه NOC از کارفرما(تایید تمامی گواهی های لازم مبنی بر نوع مهارت شغلی شما در شرکت مزبور از سمت کارفرما- می توانید لیست بیمه های تامین اجتماعی پرداخت شده توسط شرکت را هم پس از تایید رسمی ضمیمه کنید)
4.بلیط های هواپیمایی که رزرو کرده اید 
5.اسناد مربوطه به محل اقامت شما(در صورت رزرو اتاق هتل رسید پیش پرداخت را پیوست کنید)
6.هرگونه پیش پرداخت صورت گرفته جهت استفاده از وسایل حمل و نقل محلی در هنگام حضور در فرانسه(برای مثال اگر قصد اجاره خودرو در داخل کشور فرانسه را دارید)
7.نامه مرخصی از شرکت یا موسسه محل اشتغال خود را به تعداد روزهای سفر به فرانسه دریافت کنید.

از جمله دلایل دیگری مبنی بر رد یا ریجکت ویزای فرانسه، تصمیم گیری سفارت یا دفاتر کنسولی فرانسه بر سر این موضوع است که دلایل بازگشت شما به کشور محل سکونت خود قابل اطمینان نیست. در چنین مواقعی برای ارائه درخواست تجدید نظر بهتر است بدانید که فرایند درخواست تجدید نظر طولانی و پرهزینه است و بعید به نظر می رسد که برای درخواست ویزای فرانسه موفق شوید. سفارت یا کنسولگری برای تصمیماتی که در مورد درخواست های ویزای فرانسه می گیرند هیچ گونه اجباری ندارند و در صورت ریجکت ویزای فرانسه، بازخواست نمی شوند.
برای جلوگیری از ریجکت ویزای فرانسه برای بار دوم بهترین راه این است که به کشورهای عضو شینگن دیگری درخواست ویزا کرده و سفر کنید یا حتی می توانید به سایر کشورهایی که محدودیت ویزا با کشور شما ندارند، سفر کنید. وجود مهرهای زیاد در پاسپورت شما نشانه خوبی از گردشگر بودن شما است و اینکه شما بعد از سفر به این مناطق دوباره به محل زندگی خود باز گشته اید. بعد از انجام چنین سفرهایی و بعد از گذشت چند ماه تا چند سال می توانید این بار با اعتماد به نفس بیشتر و البته با مدارک و شواهد قویتری برای ویزای فرانسه اقدام کنید تا احتمال ریجکت ویزای فرانسه بسیار ضعیف باشد. هیچ وقت برای سفر به فرانسه ناامید نشوید.


سوالات متداول

عمده ترین دلیل ریجکت ویزای فرانسه و رفع ریجکت ویزا چیست؟
یکی از دلایل اصلی ریجکت ویزای فرانسه، عدم وجود مدارک و اسناد جهت اثبات منابع مالی کافی برای رفع هزینه های سفر در طی حضور در فرانسه است. ریجکت ویزای فرانسه می تواند به این دلیل صورت بگیرد که موجودی بانکی شما در هنگام ارائه اظهارنامه بانکی، موجودی لازم برای درخواست ویزای فرانسه را پوشش نمی دهد. جهت میزان گردش حساب بانکی برای درخواست ویزای فرانسه به پست های قبلی ما رجوع کنید. بار دیگر حواستان باشد اسناد لازم برای درخواست ویزای فرانسه جهت اثبات منابع مالی از قرار زیر است، اگر چنانچه پیوست هر کدام از اسناد زیر را فراموش کرده اید، می توانید با ارائه نامه تجدید نظر و ضمیمه کردن اسناد پشتیبان بار دیگر برای ویزای فرانسه درخواست بدهید
اگر درخواست ویزای فرانسه با ریجکت یا دی نایل مواجه شود، میتوان رفع ریجکت کرد؟چه کاری می توان انجام داد؟
مطابق مقررات قانون فرانسه و اروپا، تصمیم گیری درباره ریجکت ویزای ورود به فرانسه توجیه پذیر است. اگر متقاضی قصد دارد به ریجکت ویزای فرانسه اعتراض كند، باید طی دو ماه درخواست تجدیدنظر اداری را به كیمسیون De Recours Contre les Décactions de Refus de visa (هیئت تجدید نظر جهت ریجکت ویزای فرانسه) ارائه كند. این درخواست باید به زبان فرانسوی نوشته شده و به امضا رسیده باشد و مدارک پشتیبان جهت اعتراض ضمیمه شده باشد.
آیا می توان از دلایل ریجکت ویزای فرانسه مطلع شد که بتوانیم رفع ریجکت انجام دهیم ؟
مطابق مقررات قانون فرانسه و اروپا، تصمیم گیری درباره ریجکت ویزای ورود به فرانسه توجیه پذیر است. اگر متقاضی قصد دارد به ریجکت ویزای فرانسه اعتراض كند، باید طی دو ماه درخواست تجدیدنظر اداری را به كیمسیون De Recours Contre les Décactions de Refus de visa (هیئت تجدید نظر جهت ریجکت ویزای فرانسه) ارائه كند. این درخواست باید به زبان فرانسوی نوشته شده و به امضا رسیده باشد و مدارک پشتیبان جهت اعتراض ضمیمه شده باشد.