ویزای تحصیلی استرالیا برای بسیاری از دانشجویان علاقه مند جهت تحصیل استرالیا صادر می گردد. دانشگاه های استرالیا امروزه به یکی از بهترین های آموزش عالی در دنیا تبدیل گشته اند. دانشجویان بسیاری از کشورهای دنیا مانند دانشجویان ایرانی جهت تحصیل در استرالیا، باید ویزای تحصیلی استرالیا را اخذ کنند. متقاضی جهت دریافت ویزای تحصیلی استرالیا بایستی بتوانید به وزارت امور داخله ثابت کنند که تمامی شرایط زیر را جهت گرفتن ویزای تحصیلی استرالیا را دارند:

ویزای مورد نیاز ورودی موقت واقعی (GTE)

الزامات مالی
شرایط مهارت انگلیسی
سلامتی جسمی و روحی مورد قبول
همچنین فرد متقاضی باید فرم درخواست ویزای تحصیلی استرالیا را تکمیل کند، هزینه درخواست ویزای تحصیلی استرالیا را بپردازد و ممکن است در مصاحبه شرکت کند. در این مقاله تمامی اطلاعات لازم جهت دریافت ویزای تحصیلی استرالیا ذکر گردیده است. با ما همراه باشید.

آشنایی صفر تا صد نحوه دریافت ویزای تحصیلی استرالیا | لی لی رز تراول

یک ورودی واقعی موقت (GTE) چیست؟

در نوامبر 2011 ورودی واقعی موقت (GTE) معرفی شده است، شرط ورود واقعی موقت (GTE) مربوط به این مسئله است که متقاضی ویزای تحصیلی استرالیا باید بتواند قصد واقعی اقامت در استرالیا را به منظور تحصیل نشان دهد، همچنین این شخص می تواند همراه دانش آموز مورد نظر(یعنی همسر یا فرزند او) باشد. سرپرست تصمیم گیرندگان در وزارت امور داخلی عوامل زیر را جهت صدور ورودی واقعی موقت (GTE) در نظر می گیرند:
شرایط موجود در کشور محل سکونت فرد متقاضی
شرایط بالقوه شما در استرالیا
ارزش دوره تحصیلی انتخاب شده در آینده فرد متقاضی
تاریخ مهاجرت متقاضی
برای تعیین اینکه آیا شما شرایط GTE را برآورده می کنید، ممکن است از شما خواسته شود که در نزدیکترین سفارت یا کنسولگری استرالیا در مصاحبه شرکت کنید. برخی متقاضیان فقط نیاز به تکمیل فرم درخواست ویزای تحصیلی استرالیا دارند.

آشنایی صفر تا صد نحوه دریافت ویزای تحصیلی استرالیا | لی لی رز تراول

تکمیل فرم درخواست ویزای تحصیلی استرالیا

تمام دانشجویان بین المللی می توانند برای ویزای یکسان درخواست کنند: ویزای دانشجویی(زیر کلاس 500)، که بایستی بصورت آنلاین برای آن اقدام کنید.
قبل از درخواست ویزا، باید تأییدیه ثبت نام (COE) یا نامه پیشنهادی را تأیید کنید که در آن ذکر شده است که متقاضی در یک دوره ثبت شده تحت ثبت مشترک المنافع موسسات دوره ها(CRICOS) ثبت نام نموده است.  COE  به صورت كد آنلاين خواهد بود كه لازم است در برنامه ويزاي آنلاين وارد بخش مناسب شوید. همچنین ممکن است لازم باشد مبلغی را برای پرداخت شهریه خود پرداخت کنید.
شما می توانید پس از آن دوره، تحصیل در استرالیا را در همان سطح یا تحصیلات بالاتر تغییر دهید، اما در صورت تغییر دوره به سطح پایین تر در چارچوب واجد شرایط استرالیا (AQF)، باید درخواست ویزای جدید در یک دوره سطح غیر AQF کنید(مگر اینکه مقطع دکتری به کارشناسی ارشد تغییر یابد). شما همچنین می توانید مطالعه خود را با مطالعه دو یا چند دوره در ویزای تحصیلی خود(زیر کلاس 500)، جایی که پیشرفت مشخصی از یک دوره به دوره دیگر انجام می شود، تطبیق دهید. قبل از شروع دوره تحصیلی خود بهتر است اطلاعات لازم در مورد کلیه دروه های تحصیلی در رشته مربوط خود در تمام سطوح را به دست آورید تا تحصیل مطمئن تری داشته و پس از پایان دوره مدرک معتبری دریافت کنید.


سوالات متداول

ویزای استرالیا مورد نیاز ورودی موقت واقعی (GTE) چیست؟
الزامات مالی شرایط مهارت انگلیسی سلامتی جسمی و روحی مورد قبول همچنین فرد متقاضی باید فرم درخواست ویزای تحصیلی استرالیا را تکمیل کند، هزینه درخواست ویزای تحصیلی استرالیا را بپردازد و ممکن است در مصاحبه شرکت کند. در این مقاله تمامی اطلاعات لازم جهت دریافت ویزای تحصیلی استرالیا ذکر گردیده است. با ما همراه باشید.
یک ورودی واقعی موقت ویزای استرالیا (GTE) چیست؟
در نوامبر 2011 ورودی واقعی موقت (GTE) معرفی شده است، شرط ورود واقعی موقت (GTE) مربوط به این مسئله است که متقاضی ویزای تحصیلی استرالیا باید بتواند قصد واقعی اقامت در استرالیا را به منظور تحصیل نشان دهد، همچنین این شخص می تواند همراه دانش آموز مورد نظر(یعنی همسر یا فرزند او) باشد. سرپرست تصمیم گیرندگان در وزارت امور داخلی عوامل زیر را جهت صدور ورودی واقعی موقت (GTE) در نظر می گیرند: شرایط موجود در کشور محل سکونت فرد متقاضی شرایط بالقوه شما در استرالیا ارزش دوره تحصیلی انتخاب شده در آینده فرد متقاضی تاریخ مهاجرت متقاضی برای تعیین اینکه آیا شما شرایط GTE را برآورده می کنید، ممکن است از شما خواسته شود که در نزدیکترین سفارت یا کنسولگری استرالیا در مصاحبه شرکت کنید. برخی متقاضیان فقط نیاز به تکمیل فرم درخواست ویزای تحصیلی استرالیا دارند.
تکمیل فرم درخواست ویزای تحصیلی استرالیا چگونه است؟
تمام دانشجویان بین المللی می توانند برای ویزای یکسان درخواست کنند: ویزای دانشجویی(زیر کلاس 500)، که بایستی بصورت آنلاین برای آن اقدام کنید. قبل از درخواست ویزا، باید تأییدیه ثبت نام (COE) یا نامه پیشنهادی را تأیید کنید که در آن ذکر شده است که متقاضی در یک دوره ثبت شده تحت ثبت مشترک المنافع موسسات دوره ها(CRICOS) ثبت نام نموده است. COE به صورت كد آنلاين خواهد بود كه لازم است در برنامه ويزاي آنلاين وارد بخش مناسب شوید. همچنین ممکن است لازم باشد مبلغی را برای پرداخت شهریه خود پرداخت کنید. شما می توانید پس از آن دوره، تحصیل در استرالیا را در همان سطح یا تحصیلات بالاتر تغییر دهید، اما در صورت تغییر دوره به سطح پایین تر در چارچوب واجد شرایط استرالیا (AQF)، باید درخواست ویزای جدید در یک دوره سطح غیر AQF کنید(مگر اینکه مقطع دکتری به کارشناسی ارشد تغییر یابد). شما همچنین می توانید مطالعه خود را با مطالعه دو یا چند دوره در ویزای تحصیلی خود(زیر کلاس 500)، جایی که پیشرفت مشخصی از یک دوره به دوره دیگر انجام می شود، تطبیق دهید. قبل از شروع دوره تحصیلی خود بهتر است اطلاعات لازم در مورد کلیه دروه های تحصیلی در رشته مربوط خود در تمام سطوح را به دست آورید تا تحصیل مطمئن تری داشته و پس از پایان دوره مدرک معتبری دریافت کنید.