ممکن است درخواست ویزای شینگن آلمان بسته به یک یا چند دلیل ارائه شده در زیر، رد یا ریجکت شود. دلایل ریجکت ویزای شینگن آلمان در نامه رفیوزال ارسالی شرح داده می شود. 

دلیل اول ریجکت ویزای آلمان : 

هدف از سفر و محل مورد اقامت شما در آلمان در طول سفر اثبات نگردیده است.
بدلیل ارسال ناقص مدارک پشتیبان سفر، علی رغم توضیحات موجود در فرم درخواست سفارت آلمان قادر به اثبات هدف از سفر شما به آلمان نبوده است.
بیان اطلاعات متضاد در خصوص سفر به آلمان می تواند موجب ریجکت ویزا شود. 
روابط خانوادگی و خونی با شخص دعوت کننده اثبات نشده است(در صورت وجود دعوتنامه)
رزرو اتاق هتل و بلیط پرواز بعد از قرار ملاقات لغو گردیده است. 
ویزای صادر شده جهت سفر به آلمان در گذشته مورد استفاده قرار نگرفته است. 
عدم کافی بودن مدارک شغلی جهت صدور ویزای شینگن آلمان برای اثبات برگشت به کشور محل سکونت

دلیل دوم ریجکت ویزای آلمان : 

مدارک دال بر تامین هزینه های صورت گرفته در طی سفر قابل قبول نبوده است. یا ممکن است مدارک موجود در رابطه با ویزای کشور بعدی که قصد سفر به آن را دارید، از نظر قانونی قابل اعتبار نباشد. 
در صورت وجود دعوتنامه، شخص حامی از توانایی مالی کافی جهت قبول هزینه های سفر شما برخوردار نیست. 
دعوتنامه رسمی به سفارت آلمان ارائه نگردیده است. مقاله چک لیست خصوصی مورد نیاز جهت اخذ ویزای شینگن آلمان برای انواع ویزای اقامت کوتاه مدت را نیز مطالعه فرمایید.
قابل تذکر است که صرف ارائه گواهی بانکی بدون ارائه تراکنش های بانکی سه ماه اخیر، جهت اثبات تمکن مالی قابل استناد نیست. چنانچه در روزهای نزدیک مصاحبه مبلغ زیادی به حساب خود جهت اثبات تمکن مالی واریز کرده باشید هم منجر به پذیرش درخواست ویزای شینگن آلمان نخواهد شد. 


دلیل سوم ریجکت ویزای آلمان : 

براساس قوانین کشورهای عضو شینگن شما مجاز هستید در طی یک دوره 180 روزه تنها 90 روز در هر کشور یا مجموعه ای از کشورها اقامت داشته باشید. بنابراین بعد از این دوره مجاز امکان صدور مجدد ویزا وجود دارد.

دلیل چهارم ریجکت ویزای آلمان : 

ممکن است اطلاعات مربوط به سوء پیشینه و یا موارد اخلاقی از متقاضی در سامانه اطلاعاتی شینگن ثبت شده باشد که در صورت وجود اینگونه اطلاعات ضد شما، هیچ کشوری قادر به صدور ویزا برای شما نخواهد بود تا زمانی که این اطلاعات کاملا از سیستم پاک شوند. 
بر اساس سیستم اطلاعاتی چندین کشور عضو شینگن، شما خطری برای امنیت عمومی، سلامت عمومی و یا روابط بین المللی کشور آلمان دارید.

براساس قانون اشتغال اتباع خارجی در آلمان، این کشور اجازه فعالیت مالی را به شما نمی دهد. 
اطلاعاتی بر ضد شما در سیستم مرکزی اتباع خارجی کشور آلمان وجود دارد که این امر صدور ویزا را مشکل می سازد. البته برای اینگونه اطلاعات راه حلی وجود دارد و می توان به گونه ای آن را باطل یا زمان اعتبار آن را محدود نمود. برای آگاهی از این فرایند باید مکاتبات رسمی با سفارت آلمان انجام دهید.
مدارک مربوط به سند بیمه نامه مسافرتی جعلی و غیر معتبر جهت ویزای شینگن آلمان می باشند. 
عدم وجود همخوانی مناسب میان فعالیت شغلی و دعوتنامه تجاری و یا شرکت در نمایشگاه های تجاری
متقاضی وابستگی اقتصادی در کشور محل سکونت خود را اثبات نکرده است. 
متقاضی وابستگی خانوادگی در کشور محل سکونت خود را اثبات نکرده است. 
زمان درخواست ویزای شینگن آلمان باید در سه ماه اخیر صورت گرفته باشد. درخواست های نزدیک به زمان سفر با ریجکت مواجه خواهند شد.

تماس با ما در واتس اپ

سوالات متداول

مهم ترین دلایل ریجکت ویزای آلمان چیست؟
براساس قانون اشتغال اتباع خارجی در آلمان، این کشور اجازه فعالیت مالی را به شما نمی دهد. اطلاعاتی بر ضد شما در سیستم مرکزی اتباع خارجی کشور آلمان وجود دارد که این امر صدور ویزا را مشکل می سازد. البته برای اینگونه اطلاعات راه حلی وجود دارد و می توان به گونه ای آن را باطل یا زمان اعتبار آن را محدود نمود. برای آگاهی از این فرایند باید مکاتبات رسمی با سفارت آلمان انجام دهید. مدارک مربوط به سند بیمه نامه مسافرتی جعلی و غیر معتبر جهت ویزای شینگن آلمان می باشند. عدم وجود همخوانی مناسب میان فعالیت شغلی و دعوتنامه تجاری و یا شرکت در نمایشگاه های تجاری متقاضی وابستگی اقتصادی در کشور محل سکونت خود را اثبات نکرده است. متقاضی وابستگی خانوادگی در کشور محل سکونت خود را اثبات نکرده است. زمان درخواست ویزای شینگن آلمان باید در سه ماه اخیر صورت گرفته باشد. درخواست های نزدیک به زمان سفر با ریجکت مواجه خواهند شد.
دلیل اول ریجکت ویزای آلمان
هدف از سفر و محل مورد اقامت شما در آلمان در طول سفر اثبات نگردیده است. بدلیل ارسال ناقص مدارک پشتیبان سفر، علی رغم توضیحات موجود در فرم درخواست سفارت آلمان قادر به اثبات هدف از سفر شما به آلمان نبوده است. بیان اطلاعات متضاد در خصوص سفر به آلمان می تواند موجب ریجکت ویزا شود. روابط خانوادگی و خونی با شخص دعوت کننده اثبات نشده است(در صورت وجود دعوتنامه) رزرو اتاق هتل و بلیط پرواز بعد از قرار ملاقات لغو گردیده است. ویزای صادر شده جهت سفر به آلمان در گذشته مورد استفاده قرار نگرفته است. عدم کافی بودن مدارک شغلی جهت صدور ویزای شینگن آلمان برای اثبات برگشت به کشور محل سکونت
دلیل دوم ریجکت ویزای آلمان
مدارک دال بر تامین هزینه های صورت گرفته در طی سفر قابل قبول نبوده است. یا ممکن است مدارک موجود در رابطه با ویزای کشور بعدی که قصد سفر به آن را دارید، از نظر قانونی قابل اعتبار نباشد. در صورت وجود دعوتنامه، شخص حامی از توانایی مالی کافی جهت قبول هزینه های سفر شما برخوردار نیست. دعوتنامه رسمی به سفارت آلمان ارائه نگردیده است. مقاله چک لیست خصوصی مورد نیاز جهت اخذ ویزای شینگن آلمان برای انواع ویزای اقامت کوتاه مدت را نیز مطالعه فرمایید. قابل تذکر است که صرف ارائه گواهی بانکی بدون ارائه تراکنش های بانکی سه ماه اخیر، جهت اثبات تمکن مالی قابل استناد نیست. چنانچه در روزهای نزدیک مصاحبه مبلغ زیادی به حساب خود جهت اثبات تمکن مالی واریز کرده باشید هم منجر به پذیرش درخواست ویزای شینگن آلمان نخواهد شد.
دلیل سوم ریجکت ویزای آلمان
براساس قوانین کشورهای عضو شینگن شما مجاز هستید در طی یک دوره 180 روزه تنها 90 روز در هر کشور یا مجموعه ای از کشورها اقامت داشته باشید. بنابراین بعد از این دوره مجاز امکان صدور مجدد ویزا وجود دارد.
دلیل چهارم ریجکت ویزای آلمان
ممکن است اطلاعات مربوط به سوء پیشینه و یا موارد اخلاقی از متقاضی در سامانه اطلاعاتی شینگن ثبت شده باشد که در صورت وجود اینگونه اطلاعات ضد شما، هیچ کشوری قادر به صدور ویزا برای شما نخواهد بود تا زمانی که این اطلاعات کاملا از سیستم پاک شوند. بر اساس سیستم اطلاعاتی چندین کشور عضو شینگن، شما خطری برای امنیت عمومی، سلامت عمومی و یا روابط بین المللی کشور آلمان دارید. براساس قانون اشتغال اتباع خارجی در آلمان، این کشور اجازه فعالیت مالی را به شما نمی دهد. اطلاعاتی بر ضد شما در سیستم مرکزی اتباع خارجی کشور آلمان وجود دارد که این امر صدور ویزا را مشکل می سازد. البته برای اینگونه اطلاعات راه حلی وجود دارد و می توان به گونه ای آن را باطل یا زمان اعتبار آن را محدود نمود. برای آگاهی از این فرایند باید مکاتبات رسمی با سفارت آلمان انجام دهید.