هلند به عنوان یک مقصد برتر گردشگری و تجاری، یکی از موفق ترین صادر کننده های ویزا بوده است.و اگر در مرحله اول نتوانید ویزا دریافت کنید وبایست وارد مراحل رفع ریجکت ویزای هلند شوید، با این حال، هر ساله تعداد قابل توجهی از درخواست های ویزای شینگن هلند ریجکت یا رفیوز می شوند. گاهی اوقات ویزای شینگن هلند ریجکت شده از آن دسته ویزاهایی هستند که در گذشته چندین بار از منطقه شینگن هلند بازدید کرده اند.
دلایل زیادی جهت ریجکت ویزای شینگن هلند وجود دارند. اما عمدتا با توجه به پناهندگی و سایر موارد حساس در مرزهای بلژیک، اخذ ویزای شینگن هلند دشوارتر شده است. بسیاری از اوقات تصورات از پیش تصویب شده و رویکرد احتیاط آمیز توسط کنسولگری هلند، دلیل اصلی ریجکت ویزای شینگن هلند است. بسیاری از درخواست ویزای شینگن هلند به دلیل ترس از امنیت ملی توسط دفاتر دیپلماتیک ریجکت می شوند.
با این حال، در صورت ریجکت ویزای شینگن هلند اگر بیشتر از 90 درصد اطمینان دارید که این قضاوت ناعادلانه بوده است و اسنادی برای اثبات پذیرش درخواست ویزای شینگن هلند دارید، می توانید با راهنمایی های که در ادامه بدان خواهیم پرداخت، به نوشتن نامه تجدید نظر اقدام کنید. در بیشتر موارد نوشتن نامه تجدید نظر برای درخواست ویزا مفید و مثبت واقع شده است. اما اگر چنانچه از وضعیت موجود اطمینان ندارید و کلیه اسناد لازم جهت درخواست ویزای شینگن هلند را در اختیار ندارید، توصیه می شود که مدت یک سال یا بیشتر صبر کرده و از دوباره برای ویزای هلند اقدام کنید تا از ریجکت دوباره و صرف هزینه و وقت اضافی جلوگیری کنید.

رفع ریجکت یا اعتراض به تصمیم رد یا ریجکت درخواست ویزای شینگن هلند

در صورت عدم پذیرش درخواست ویزای شینگن هلند، می توانید به وزارت دادگستری هلند اعتراض كنید. 
اسناد جهت تجدید نظر درخواست ویزا باید به صورت کتبی ارائه شوند
اگر درخواست ویزای شینگن هلند ریجکت یا رفیوز شود، نامه رفیوزال رسمی دریافت خواهید کرد که دلیل عدم پذیرش را توضیح می دهد. سپس 4 هفته فرصت دارید تا به صورت کتبی به این تصمیم اعتراض کنید. نامه را بخوانید تا دریابید که چگونه اعتراض کنید. آدرس مورد نظر برای ارسال اعتراض خود نیز در نامه آورده می شود.
لطفا توجه داشته باشید: اگر از طریق یک کشور عضو نماینده شینگن درخواست ویزا برای هلند داده اید، فقط می توانید به آن کشور اعتراض کنید.

ارائه نمایندگی به شخص دیگری برای اعتراض به رفع ریجکت ویزا هلند

می توانید نامه ای بنویسید مبنی بر اینکه به شخص دیگری اجازه داده اید تا از طرف شما اعتراض کند. نامه تجدید نظر باید به یکی از زبان های زیر نوشته شود:
هلندی
فرانسوی
آلمانی
انگلیسی

عدم بازپرداخت هزینه درخواست ویزای شینگن هلند

اگر درخواست ویزا ریجکت یا رفیوز شود، هزینه درخواستی که پرداخت کرده اید عودت داده نخواهد شد.
اگر اعتراض به درخواست ویزای شینگن هلند موفقیت آمیز باشد، چه اتفاقی می افتد؟
اگر اعتراض شما موفقیت آمیز باشد، درخواست ویزا شما تأیید می شود. سپس می توانید در سفارت یا کنسولگری هلند یا توسط یک ارائه دهنده خدمات خارجی قرار ملاقات تعیین کنید. 
مدارک زیر را در جلسه تجدید نظر درخواست ویزای شینگن هلند همراه داشته باشید: 
گذرنامه معتبر
هرگونه اسناد ذکر شده در نامه رفیوزال . به عنوان مثال رزرو هتل یا پرواز یا اثبات بیمه.
نیازی به تکمیل فرم جدید درخواست ویزای شینگن هلند یا پرداخت مجدد هزینه ویزا در صورت اعتراض به ریجکت ویزای شینگن هلند نیست.


سوالات متداول

رفع ریجکت یا اعتراض به تصمیم رد یا ریجکت درخواست ویزای شینگن هلند؟
شینگن هلند، می توانید به وزارت دادگستری هلند اعتراض كنید. اسناد جهت تجدید نظر درخواست ویزا باید به صورت کتبی ارائه شوند اگر درخواست ویزای شینگن هلند ریجکت یا رفیوز شود، نامه رفیوزال رسمی دریافت خواهید کرد که دلیل عدم پذیرش را توضیح می دهد. سپس 4 هفته فرصت دارید تا به صورت کتبی به این تصمیم اعتراض کنید. نامه را بخوانید تا دریابید که چگونه اعتراض کنید. آدرس مورد نظر برای ارسال اعتراض خود نیز در نامه آورده می شود. لطفا توجه داشته باشید: اگر از طریق یک کشور عضو نماینده شینگن درخواست ویزا برای هلند داده اید، فقط می توانید به آن کشور اعتراض کنید.
ارائه نمایندگی جهت رفع ریجکت ویزا به شخص دیگری برای اعتراض چگونه است؟
می توانید نامه ای بنویسید مبنی بر اینکه به شخص دیگری اجازه داده اید تا از طرف شما اعتراض کند. نامه تجدید نظر باید به یکی از زبان های زیر نوشته شود: هلندی فرانسوی آلمانی انگلیسی
اگر اعتراض به درخواست ویزای شینگن هلند موفقیت آمیز باشد، چه اتفاقی می افتد؟
اگر اعتراض شما موفقیت آمیز باشد، درخواست ویزا شما تأیید می شود. سپس می توانید در سفارت یا کنسولگری هلند یا توسط یک ارائه دهنده خدمات خارجی قرار ملاقات تعیین کنید. مدارک زیر را در جلسه تجدید نظر درخواست ویزای شینگن هلند همراه داشته باشید: گذرنامه معتبر هرگونه اسناد ذکر شده در نامه رفیوزال . به عنوان مثال رزرو هتل یا پرواز یا اثبات بیمه. نیازی به تکمیل فرم جدید درخواست ویزای شینگن هلند یا پرداخت مجدد هزینه ویزا در صورت اعتراض به ریجکت ویزای شینگن هلند نیست.
دلایل ریجکت ویزای هلند و رفع ریجکت ویزا هلند چیست؟
دلایل زیادی جهت ریجکت ویزای شینگن هلند وجود دارند. اما عمدتا با توجه به پناهندگی و سایر موارد حساس در مرزهای بلژیک، اخذ ویزای شینگن هلند دشوارتر شده است. بسیاری از اوقات تصورات از پیش تصویب شده و رویکرد احتیاط آمیز توسط کنسولگری هلند، دلیل اصلی ریجکت ویزای شینگن هلند است. بسیاری از درخواست ویزای شینگن هلند به دلیل ترس از امنیت ملی توسط دفاتر دیپلماتیک ریجکت می شوند. با این حال، در صورت ریجکت ویزای شینگن هلند اگر بیشتر از 90 درصد اطمینان دارید که این قضاوت ناعادلانه بوده است و اسنادی برای اثبات پذیرش درخواست ویزای شینگن هلند دارید، می توانید با راهنمایی های که در ادامه بدان خواهیم پرداخت، به نوشتن نامه تجدید نظر اقدام کنید. در بیشتر موارد نوشتن نامه تجدید نظر برای درخواست ویزا مفید و مثبت واقع شده است. اما اگر چنانچه از وضعیت موجود اطمینان ندارید و کلیه اسناد لازم جهت درخواست ویزای شینگن هلند را در اختیار ندارید، توصیه می شود که مدت یک سال یا بیشتر صبر کرده و از دوباره برای ویزای هلند اقدام کنید تا از ریجکت دوباره و صرف هزینه و وقت اضافی جلوگیری کنید.