مهم ترین دلایل ریجکت ویزای شینگن یونان و روش های رفع آن

مهم ترین دلایل ریجکت ویزای شینگن یونان و روش های رفع آن

در اکثر مواقع عمده ترین دلیل ریجکت ویزای شینگن یونان این مورد است: اطلاعات ارائه شده در مورد توجیهات هدف از سفر یونان و شرایط اقامت در نظر گرفته شده قابل اطمینان نیستند.

ارائه اسناد زیر جهت خودداری از ریجکت ویزای شینگن یونان برای مورد عدم توجیه هدف الزامی است:

فرم درخواست ویزای شینگن یونان
رزروهای پرواز برای تمامی متقاضیان(بلیط رفت و برگشت)
صورتحساب بانکی با موجودی کافی و بیمه سفر
در صورت ریجکت ویزای شینگن یونان امکان سفر برای شما توسط دیگر کشورهای عضو شینگن هم امکان پذیر نمی باشد. در چنین مواقعی بهترین کار این است که اطمینان حاصل کنید که اسناد شما جهت درخواست ویزای شینگن یونان کامل بوده و دوباره از سفارت یونان برای دریافت ویزا اقدام کنید.

در مواردی که هدف نوشتن نامه تجدیدنظر به سفارت یونان برای بازنگری درخواست ویزای شینگن یونان را دارید، سعی کنید سفر خود را با همان هتل ها و شرکت هواپیمایی که رزرو انجام داده اید، به تعویق بیاندازید. این کار ممکن است هزینه ای برای شما داشته باشد که البته نسبت به از دست دادن تمام پولتان کار بهتری خواهد بود. توصیه می شود اینکار را در صورتی انجام دهید که قطع به یقین می دانید نامه تجدید نظر شما مثبت واقع شده و از ریجکت ویزای شینگن یونان برای بار دوم خودداری خواهد شد.

اگر از طریق آژانس مسافرتی جهت ویزای شینگن یونان رزرو انجام داده اید، ممکن است بتوانید بخشی از مبلغ پرداختی به هتل را پس بگیرید، درصورتی که این هزینه ها را بصورت آنلاین متحمل شده باشید، احتمالا  کمترین بازپرداخت را دریافت کنید.
برای اخذ ویزای شینگن یونان تنها زمانی اقدام کنید که کشور یونان مقصد اصلی سفر شماست. در صورت درخواست از کشورهای دیگر عضو شینگن، این تردید ایجاد می شود که شما فقط در جستجوی ویزا گرفتن هستید که از کشور خود خارج شده و پناهنده شوید و این تردید دریافت ویزای شینگن یونان یا هر منطقه دیگری را با مشکل روبرو خواهد ساخت و در بسیاری از مواقع با ریجکت ویزای شینگن یونان روبرو خواهید شد.
از جمله دلیل دیگر ریجکت ویزای شینگن یونان، عدم اطمینان افسر کنسولی یونان به بازگشت شما به کشور خودتان می باشد. این دلیل ریجکت با مضمون «قصد شما برای ترک قلمرو یونان بعد از اتمام ویزا مشخص نیست» در نامه رفیوزی ارسالی توسط سفارت یونان اعلام می شود. این شرایط زمانی ایجاد می شود که شما دلایل بازگشت از قبیل وجود خانواده در کشور محل سکونت یا شاغل بودن در وطن و یا وجود املاک و دارایی به نام شما در کشور محل سکونت و ....را بطور مکتوب و رسمی برای درخواست ویزای شینگن یونان ارسال نکرده اید و این شبهه را برای افسران ویزا به وجود آورده اید.

بنابراین برای درخواست ویزای شینگن یونان برای بار دوم و جلوگیری از رفیوز آن حتما اسناد ارائه شده از قبیل الزامات بیمه پزشکی مسافرتی و اسناد پشتیبان براساس نوع ویزای درخواستی اقامت کوتاه مدت را پیوست درخواست ویزای شینگن یونان خود کنید. در حالت کلی اگر می خواهید برای ویزای شینگن یونان اقدام کنید از کامل بودن مدارک خود جهت درخواست ویزای مورد نظر اطمینان کامل حاصل کنید در غیر اینصورت ریجکت ویزای شینگن یونان اتفاق خواهد افتاد که از طرفی موجب متحمل شدن هزینه هایی برای شما شده و از طرف دیگر اغلب مقامات یونانی نسبت به نامه تجدید نظر نگرش مثبتی نداشته و رفیوز درخواست ویزای شینگن یونان قطعی خواهد بود که مطمنا این وضع برای شما ناراحت کننده خواهد بود.


سوالات متداول

دلایل ریجکت ویزای شینگن یونان؟
فرم درخواست ویزای شینگن یونان رزروهای پرواز برای تمامی متقاضیان(بلیط رفت و برگشت) صورتحساب بانکی با موجودی کافی و بیمه سفر در صورت ریجکت ویزای شینگن یونان امکان سفر برای شما توسط دیگر کشورهای عضو شینگن هم امکان پذیر نمی باشد. در چنین مواقعی بهترین کار این است که اطمینان حاصل کنید که اسناد شما جهت درخواست ویزای شینگن یونان کامل بوده و دوباره از سفارت یونان برای دریافت ویزا اقدام کنید. در مواردی که هدف نوشتن نامه تجدیدنظر به سفارت یونان برای بازنگری درخواست ویزای شینگن یونان را دارید، سعی کنید سفر خود را با همان هتل ها و شرکت هواپیمایی که رزرو انجام داده اید، به تعویق بیاندازید. این کار ممکن است هزینه ای برای شما داشته باشد که البته نسبت به از دست دادن تمام پولتان کار بهتری خواهد بود. توصیه می شود اینکار را در صورتی انجام دهید که قطع به یقین می دانید نامه تجدید نظر شما مثبت واقع شده و از ریجکت ویزای شینگن یونان برای بار دوم خودداری خواهد شد.
هدف از نوشتن نامه تجدید نظر به سفارت یونان
در مواردی که هدف نوشتن نامه تجدیدنظر به سفارت یونان برای بازنگری درخواست ویزای شینگن یونان را دارید، سعی کنید سفر خود را با همان هتل ها و شرکت هواپیمایی که رزرو انجام داده اید، به تعویق بیاندازید. این کار ممکن است هزینه ای برای شما داشته باشد که البته نسبت به از دست دادن تمام پولتان کار بهتری خواهد بود. توصیه می شود اینکار را در صورتی انجام دهید که قطع به یقین می دانید نامه تجدید نظر شما مثبت واقع شده و از ریجکت ویزای شینگن یونان برای بار دوم خودداری خواهد شد.
درخواست ویزای شینگن یونان
بنابراین برای درخواست ویزای شینگن یونان برای بار دوم و جلوگیری از رفیوز آن حتما اسناد ارائه شده از قبیل الزامات بیمه پزشکی مسافرتی و اسناد پشتیبان براساس نوع ویزای درخواستی اقامت کوتاه مدت را پیوست درخواست ویزای شینگن یونان خود کنید. در حالت کلی اگر می خواهید برای ویزای شینگن یونان اقدام کنید از کامل بودن مدارک خود جهت درخواست ویزای مورد نظر اطمینان کامل حاصل کنید در غیر اینصورت ریجکت ویزای شینگن یونان اتفاق خواهد افتاد که از طرفی موجب متحمل شدن هزینه هایی برای شما شده و از طرف دیگر اغلب مقامات یونانی نسبت به نامه تجدید نظر نگرش مثبتی نداشته و رفیوز درخواست ویزای شینگن یونان قطعی خواهد بود که مطمنا این وضع برای شما ناراحت کننده خواهد بود.

دیدگاه ها