ویزای تحصیلی روسیه از جمله رایجترین صدور نوع ویزای در سفارت روسیه است که بسیاری از فارغ التحصیلان ایرانی با دریافت بورسیه وزارت آموزش فدراسیون روسیه موفق به اخذ ویزای تحصیلی روسیه می شوند.
سالانه وزارت آموزش و علوم بورس ها و اسکولارشیپ های متعددی به فارغ التحصیلان بیشتر رشته های تحصیلی اعطا می کند. در کنار آن بیشتر دانشگاه های مورد تصویب وزارت علوم نیز بورس هایی اعطا می کنند. با اخذ این بورسیه ها برای سفر به کشور روسیه نیاز به اخذ ویزای تحصیلی روسیه جهت اقامت طولانی مدت در روسیه دارید.
قوانین و نوع مدارک ارسالی جهت اخذ ویزای تحصیلی بسته به نوع رشته تحصیلی و بسته به نوع سال درخواست متفاوت است. جدیدترین شرایط و مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای تحصیلی روسیه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

نحوه اخذ ویزای تحصیلی روسیه مخصوص دانشجویان و دانش آموزن ایرانی | لی لی رز تراول

وزارت آموزش و علوم روسیه پذیرش اتباع خارجی را برای تحصیل در مؤسسات آموزشی آموزش عالی در فدراسیون روسیه با هزینه بودجه فدرال فدراسیون روسیه در سهمیه تعیین می کند و براین اساس به دریافت کنندگان ویزای تحصیلی روسیه تعلق می گیرد.
هر داوطلب پذیرش در موسسه آموزش عالی روسیه باید اسناد زیر را به زبان روسی به وزارت آموزش و علوم فدراسیون روسیه ارسال کند و پرونده شخصی خود را تشکیل دهد:
1.فرم درخواست ویزای تحصیلی روسیه با ذکر نام کامل برنامه انتخاب شده.
2.کپی رسمی گواهی آموزشی / دیپلم(با نمرات مشخص شده در مورد هر موضوع)
3.یک گواهی پزشکی(وضعیت کلی سلامت) که توسط دستگاه های رسمی مجاز ایران صادر شده است.
4.نتیجه آزمایش خون HIV به طور رسمی توسط دستگاه های رسمی پزشکی ذیربط ایران تأیید شده است.
5.نسخه های اصلی گواهی گذرنامه های ملی و بین المللی.

علاوه بر این ممکن است تهیه موارد زیر جهت اخذ ویزای تحصیلی روسیه لازم باشد:
1.کپی اسناد تحصیلی(دیپلم، گواهی آموزش های درجات بالاتر از قبیل کارشناسی و یا کارشناسی ارشد و دکتری و موارد دیگر. برندگان مسابقات داخلی و مسابقات بین المللی و ملی(شهری و غیره))

نحوه اخذ ویزای تحصیلی روسیه مخصوص دانشجویان و دانش آموزن ایرانی | لی لی رز تراول

2.کپی از مدرکی که سطح تحصیلات را تأیید می کند برای پذیرش در تحصیل در حوزه فرهنگ و هنر

توجه داشته باشید اسناد داوطلبان خارجی باید به زبان روسی ترجمه شده و اعتبار آن توسط وزارت امور خارجه ایران و سایر مراجع قانونی تایید و مهر شود.
اسنادی که مطابق با الزامات ارائه نشده اند و همچنین بطور مستقل توسط شهروندان خارجی به وزارت آموزش و علوم یا دفتر مرکزی Rossotrudnichestvo ارسال می شوند، پذیرفته نمی شوند. تنها مرجع تعیین و تایید مدارک ارسالی و صدور ویزای تحصیلی روسیه سفارت و کنسولگری های آن در کشورهای خارجی می باشد.
شهروندان ایرانی که موفق به اخذ ویزای تحصیلی روسیه و در کنار آن بورس های تحصیلی در هر دانشگاه معتبری شدند بایستی کلیه اسناد جمع آوری شده باید به سفارت روسیه در ایران ارسال کنند و از این مرجع ویزای تحصیلی خود را جهت ورود به این کشور و اقامت آن درخواست کنند. هزینه های اخذ ویزای تحصیلی روسیه مطابق با مدت زمان اقامت در این کشور متفاوت است و هیچ گونه هزینه های اضافی جهت صدور ویزای تحصیلی روسیه نباید پرداخت شود.


سوالات متداول

نحوه اخذ ویزای تحصیلی روسیه مخصوص دانشجویان و دانش آموزن ایرانی
ویزای تحصیلی روسیه از جمله رایجترین صدور نوع ویزای در سفارت روسیه است که بسیاری از فارغ التحصیلان ایرانی با دریافت بورسیه وزارت آموزش فدراسیون روسیه موفق به اخذ ویزای تحصیلی روسیه می شوند. سالانه وزارت آموزش و علوم بورس ها و اسکولارشیپ های متعددی به فارغ التحصیلان بیشتر رشته های تحصیلی اعطا می کند. در کنار آن بیشتر دانشگاه های مورد تصویب وزارت علوم نیز بورس هایی اعطا می کنند. با اخذ این بورسیه ها برای سفر به کشور روسیه نیاز به اخذ ویزای تحصیلی روسیه جهت اقامت طولانی مدت در روسیه دارید. قوانین و نوع مدارک ارسالی جهت اخذ ویزای تحصیلی بسته به نوع رشته تحصیلی و بسته به نوع سال درخواست متفاوت است. جدیدترین شرایط و مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای تحصیلی روسیه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. وزارت آموزش و علوم روسیه پذیرش اتباع خارجی را برای تحصیل در مؤسسات آموزشی آموزش عالی در فدراسیون روسیه با هزینه بودجه فدرال فدراسیون روسیه در سهمیه تعیین می کند و براین اساس به دریافت کنندگان ویزای تحصیلی روسیه تعلق می گیرد.