تمامی ایرانیان جهت سفر به کشور جمهوری آذربایجان نیاز به اخذ ویزای جمهوری آذربایجان دارند. ویزای جمهوری آذربایجان در دو نوع تک ورودی و چند ورودی به تمامی شهروندان ایرانی ارائه می شود. جهت اخذ ویزای جمهوری آذربایجان بایستی موارد زیر رعایت شود:  

ویزای جمهوری آذربایجان از نوع ویزای تک ورودی

برای اخذ ویزای جمهوری آذربایجان از نوع ویزای تک ورودی، مدارک زیر باید به بخش کنسولی سفارت جمهوری آذربایجان ارسال شوند:
فرم تکمیل شده درخواست ویزای جمهوری آذربایجان
ثبت نام در سامانه وبسایت سفارت جمهوری آذربایجان و سپس تکمیل آنلاین فرم درخواست ویزا
پرینت فرم درخواست تکمیل شده و ارسال گردیده از طریق پست الکترونیکی
گذرنامه اصلی یا سایر مدارک سفر و کپی از صفحات اصلی آنها(گذرنامه یا سایر مدارك سفر باید حداقل سه ماه بعد از تاریخ انقضای ویزا معتبر باشند و گذرنامه باید حداقل دو صفحه خالی داشته باشد).
دو عکس رنگی با زمینه سفید مطابق با الزامات شناسایی بیومتریک.
رزرو هتل(فقط برای ویزای جمهوری آذربایجان از نوع ویزاهای توریستی لازم است).
بلیط پرواز(فقط برای ویزای جمهوری آذربایجان از نوع ویزاهای توریستی لازم است).

آشنایی با روند اخذ ویزای جمهوری آذربایجان مخصوص شهروندان ایرانی | لی لی رز تراول

فرم درخواست شخص دعوت کننده(برای ویزای جمهوری آذربایجان از نوع ویزای توریستی لازم نیست).
فرم درخواست باید توسط اداره کنسولی وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان تأیید شود.
یک نسخه از گواهی هویتی شخص یا سازمان دعوت کننده در صورت سازمانی غیردولتی و جهت اهداف خصوصی و تجاری(برای ویزای توریستی لازم نیست).
سندی که دلیل بازدید متقاضی را تأیید می کند(برای ویزاهای خصوصی، رسمی و توریستی لازم نیست).
نسخه ای از شناسنامه شخص دعوت کننده(فقط برای ویزاهای خصوصی لازم است).
کپی گواهی نامه بیمه درمانی(در صورت وجود دعوتنامه هزینه های خدمات پزشکی را شامل نمی شود).
یک نسخه معتبر از شناسنامه، رضایت کتبی والدین یا نماینده قانونی و کپی مدارک هویتی آنها. برای اخذ ویزای جمهوری آذربایجان برای اتباع خارجی که کمتر از 18 سال سن دارند و دارای گذرنامه هستند و با والدین یا نمایندگان قانونی خود سفر نمی کنند لازم است.
هزینه دولتی اخذ ویزای جمهوری آذربایجان 20 دلار بوده و بایستی پرداخت شود.  
35 یورو هزینه دولتی اخذ ویزا برای شهروندان اتحادیه اروپا(این آیین نامه هزینه برای شهروندان پادشاهی دانمارک، جمهوری ایرلند و انگلیس اعمال نمی شود).
توجه داشته باشید که هزینه پرداخت شده برای ویزا در صورت ریجکت درخواست ویزای جمهوری آذربایجان قابل استرداد نیست.

آشنایی با روند اخذ ویزای جمهوری آذربایجان مخصوص شهروندان ایرانی | لی لی رز تراول

ویزای جمهوری آذربایجان از نوع ویزای چند ورودی

برای به دست آوردن ویزای جمهوری آذربایجان از نوع ویزای چند ورودی مدارک زیر باید به بخش کنسولی سفارت ارسال شود:
فرم درخواست ویزا تکمیل شده بصورت آنلاین
چاپ فرم تایید درخواست ویزا که به ایمیل متقاضی ارسال می شود.
گذرنامه اصلی یا سایر مدارک سفر و کپی از صفحات اصلی آنها(اعتبار بیشتر گذرنامه نسبت به زمان سفر به جمهوری آذربایجان و وجود صفحات خالی متناسب در آن)
ارائه دو قطعه عکس رنگی با زمینه سفید و در سایز استاندارد.
فرم درخواست شخص دعوت کننده(برای ویزای توریستی لازم نیست).
فرم درخواست باید توسط اداره کنسولی وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان تأیید شود.
یک نسخه از گواهی ثبت نام دولت دعوت کننده در صورت سازمانی غیردولتی(برای ویزای توریستی لازم نیست).
سندی که دلیل بازدید مسافر را تأیید می کند(برای ویزاهای خصوصی، رسمی و توریستی لازم نیست).
نسخه ای از شناسنامه شخص دعوت کننده(فقط برای ویزاهای خصوصی لازم است).
کپی گواهی نامه بیمه درمانی(در صورت دعوت از متقاضی هزینه های خدمات پزشکی را شامل نمی شود).
یک نسخه معتبر از شناسنامه، رضایت کتبی والدین یا نماینده قانونی و کپی مدارک هویت آنها. برای استفاده از ویزا برای اتباع خارجی که کمتر از 18 سال بوده و دارای گذرنامه هستند و با والدین یا نمایندگان قانونی خود سفر نمی کنند لازم است.


سوالات متداول

ویزای جمهوری آذربایجان از نوع ویزای تک ورودی
برای اخذ ویزای جمهوری آذربایجان از نوع ویزای تک ورودی، مدارک زیر باید به بخش کنسولی سفارت جمهوری آذربایجان ارسال شوند: فرم تکمیل شده درخواست ویزای جمهوری آذربایجان ثبت نام در سامانه وبسایت سفارت جمهوری آذربایجان و سپس تکمیل آنلاین فرم درخواست ویزا پرینت فرم درخواست تکمیل شده و ارسال گردیده از طریق پست الکترونیکی گذرنامه اصلی یا سایر مدارک سفر و کپی از صفحات اصلی آنها(گذرنامه یا سایر مدارك سفر باید حداقل سه ماه بعد از تاریخ انقضای ویزا معتبر باشند و گذرنامه باید حداقل دو صفحه خالی داشته باشد). دو عکس رنگی با زمینه سفید مطابق با الزامات شناسایی بیومتریک. رزرو هتل(فقط برای ویزای جمهوری آذربایجان از نوع ویزاهای توریستی لازم است). بلیط پرواز(فقط برای ویزای جمهوری آذربایجان از نوع ویزاهای توریستی لازم است). فرم درخواست شخص دعوت کننده(برای ویزای جمهوری آذربایجان از نوع ویزای توریستی لازم نیست).
ویزای جمهوری آذربایجان از نوع ویزای چند ورودی
برای به دست آوردن ویزای جمهوری آذربایجان از نوع ویزای چند ورودی مدارک زیر باید به بخش کنسولی سفارت ارسال شود: فرم درخواست ویزا تکمیل شده بصورت آنلاین چاپ فرم تایید درخواست ویزا که به ایمیل متقاضی ارسال می شود. گذرنامه اصلی یا سایر مدارک سفر و کپی از صفحات اصلی آنها(اعتبار بیشتر گذرنامه نسبت به زمان سفر به جمهوری آذربایجان و وجود صفحات خالی متناسب در آن) ارائه دو قطعه عکس رنگی با زمینه سفید و در سایز استاندارد. فرم درخواست شخص دعوت کننده(برای ویزای توریستی لازم نیست). فرم درخواست باید توسط اداره کنسولی وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان تأیید شود. یک نسخه از گواهی ثبت نام دولت دعوت کننده در صورت سازمانی غیردولتی(برای ویزای توریستی لازم نیست).