هزینه درخواست ویزای جمهوری آذربایجان برای ویزای چند ورودی 350 دلار بوده و باید مستقیما به سفارت پرداخت شود.
35 یورو هزینه دولتی برای شهروندان اتحادیه اروپا(این آیین نامه هزینه برای شهروندان پادشاهی دانمارک، جمهوری ایرلند و انگلیس اعمال نمی شود)
توجه داشته باشید که در صورت ریجکت یا رد ویزای جمهوری آذربایجان درخواست شده هزینه برگردانده نمی شود پس با اطمینان کامل از تهیه و ارسال تمامی مدارک مورد نیاز نسبت به اخذ ویزای جمهوری آذربایجان درخواست کنید. 

آشنایی با روند اخذ ویزای جمهوری آذربایجان مخصوص شهروندان ایرانی(قسمت دوم) | لی لی رز تراول

ویزای جمهوری آذربایجان از نوع ویزای ترانزیت فرودگاهی

بسیاری از مسافران بخاطر موقعیت مکانی کشور جمهوری آذربایجان از این کشور جهت ترانزیت استفاده کرده و به مقصد اصلی خود سفر می کنند. جهت اینکار باید برای ویزای جمهوری آذربایجان از نوع ویزای ترانزیت فرودگاهی اقدام کنید.
برای به دست آوردن ویزای جمهوری آذربایجان از نوع ویزای ترانزیت فرودگاهی تک ورودی و دو ورودی، مدارک زیر باید به بخش کنسولی سفارت آذربایجان در تهران ارسال شود. مدت اعتبار ویزای جمهوری آذربایجان از نوع ویزای ترانزیت فرودگاهی حداکثر 30 روز و مدت اقامت در کشور حداکثر 5 روز تعریف شده است. مدارک از قرار زیر است:
فرم تکمیل شده درخواست ویزای جمهوری آذربایجان از نوع ویزای ترانزیت فرودگاهی
ثبت نام در وب سایت سفارت آذربایجان و سپس تکمیل فرم آنلاین درخواست ویزا که با انجام تمامی مراحل ثبت درخواست ایمیل تایید به پست الکترونیکی متقاضی ارسال شده و وی بایستی از این فرم پرینت تهیه کند و آن را بصورت حضوری به سفارت ارسال کند.
گذرنامه اصلی یا سایر مدارک سفر و کپی از صفحات اصلی آنها.
گذرنامه یا سایر مدارك سفر باید حداقل سه ماه بیشتر از تاریخ انقضا ویزای درخواستی معتبر باشد.
گذرنامه باید حداقل دو صفحه خالی داشته باشد.
دو عکس رنگی با زمینه سفید در سایز استاندارد مطابق با الزامات شناسایی بیومتریک.
کپی ویزا به کشور مقصد(به استثنای کشورهای مقصدی که سفر به آنها نیازی به اخذ ویزا ندارد).
بلیط سفر به کشور مقصد و سایر اسناد گواهی سفر؛
کپی گواهی نامه بیمه درمانی سفر(در صورت ارسال دعوتنامه از طرف شهروندان جمهوری آذربایجان هزینه های خدمات پزشکی را شامل نمی شود)؛

آشنایی با روند اخذ ویزای جمهوری آذربایجان مخصوص شهروندان ایرانی(قسمت دوم) | لی لی رز تراول

یک نسخه معتبر از شناسنامه، رضایت کتبی والدین یا نماینده قانونی و کپی مدارک هویت آنها. برای استفاده از ویزای جمهوری آذربایجان برای اتباع خارجی که کمتر از 18 سال سن داشته و دارای گذرنامه هستند و با والدین یا نمایندگان قانونی خود سفر نمی کنند لازم است.
 هزینه دولتی ویزای جمهوری آذربایجان از نوع ویزای ترانزیت فرودگاهی 20 دلار می باشد و در هنگام ثبت درخواست ویزا بایستی واریز شود.
35 یورو هزینه دولتی برای شهروندان اتحادیه اروپا(این آیین نامه هزینه برای شهروندان پادشاهی دانمارک، جمهوری ایرلند و انگلیس اعمال نمی شود).
توجه داشته باشید که هزینه پرداخت شده جهت اخذ ویزای جمهوری آذربایجان در صورت ریجکت ویزا به هر دلیلی به هیچ وجه قابل استرداد نیست.
بهتر است اطلاعات موجود در فرم درخواست ویزا به زبان آذربایجان یا به زبان رسمی دنیا انگلیسی ترجمه شود و ثبت گردد. تمامی اسناد مربوطه بایستی توسط وزارت داخلی کشور تایید شود و مهر تایید رسمی برای اسناد ترجمه شده الزامی است. شخص بصورت حضوری برای ارسال مدارک باید به کنسولگری مراجعه کند و البته جهت اخذ ویزای جمهوری آذربایجان از نوع توریستی نیازی به ارائه مصاحبه حضوری نیست مگر ماموران ویزا درخواست آن را بدهند.


سوالات متداول

ویزای جمهوری آذربایجان از نوع ویزای ترانزیت فرودگاهی
بسیاری از مسافران بخاطر موقعیت مکانی کشور جمهوری آذربایجان از این کشور جهت ترانزیت استفاده کرده و به مقصد اصلی خود سفر می کنند. جهت اینکار باید برای ویزای جمهوری آذربایجان از نوع ویزای ترانزیت فرودگاهی اقدام کنید. برای به دست آوردن ویزای جمهوری آذربایجان از نوع ویزای ترانزیت فرودگاهی تک ورودی و دو ورودی، مدارک زیر باید به بخش کنسولی سفارت آذربایجان در تهران ارسال شود. مدت اعتبار ویزای جمهوری آذربایجان از نوع ویزای ترانزیت فرودگاهی حداکثر 30 روز و مدت اقامت در کشور حداکثر 5 روز تعریف شده است. مدارک از قرار زیر است: فرم تکمیل شده درخواست ویزای جمهوری آذربایجان از نوع ویزای ترانزیت فرودگاهی ثبت نام در وب سایت سفارت آذربایجان و سپس تکمیل فرم آنلاین درخواست ویزا که با انجام تمامی مراحل ثبت درخواست ایمیل تایید به پست الکترونیکی متقاضی ارسال شده و وی بایستی از این فرم پرینت تهیه کند و آن را بصورت حضوری به سفارت ارسال کند. گذرنامه اصلی یا سایر مدارک سفر و کپی از صفحات اصلی آنها.